11.11.2014

11.11.2014

KOMUNIKAT PRASOWY

Projekt odtworzenia drogi wodnej E-40 został zaprezentowany w Brukseli

Prezentacja odbyła się w ramach „Dni Partnerstwa Wschodniego” w stolicy Unii Europejskiej w dniach 4‑6 listopada. Organizatorem wydarzenia drugi rok z rzędu jest Dom Polski Wschodniej w Brukseli.

Tegoroczna edycja „Dni Partnerstwa Wschodniego” (“The Eastern Partnership Days”) poświęcona była omówieniu przyszłego formatu inicjatywy dobrosąsiedzkiej Unii Europejskiej, obejmującej sześć krajów Azerbejdżan, Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina.

O korzyściach płynących z odtworzenia szlaku wodnego E‑40 europejskim politykom, przedstawicielom biznesu, NGO-s, ekspertom i dziennikarzom opowiedział Ivan Shchadranok, dyrektor fundacji „Interakcja”, która jest jedną z organizacji partnerskich projektu dot. odtworzenia E‑40. Prezentacja odbyła się podczas warsztatów (“Eastern Partnership – Social Perspective”),  w dniu 5 listopada, będących częścią składową „Dni Partnerstwa Wschodniego”.

Obecnie droga wodna E‑40, która poprzez Brześć i Pińsk, łączy Gdańsk nad Bałtykiem i Chersoń nad Morzem Czarnym, nie jest żeglowna na polskim odcinku po Bugu. Prócz tego, przestarzałe urządzenia hydrotechniczne na Wiśle uniemożliwiają spływ dużych barek po rzece. W 2013 r. jedynie 214 (5,9%) z 3655 km polskich dróg wodnych odpowiadało IV i V klasie żeglowności według Europejskiego porozumienia o głównych śródlądowych drogach wodnych o międzynarodowym znaczeniu.

W pełni drożna droga wodna E‑40 otworzyłaby Polsce możliwość przewożenia swoich oraz tranzytowych towarów z portów Gdańska i Gdyni do Wschodniej i Południowej Europy oraz Azji. Stąd też udział projektu w „Dniach partnerstwa Wschodniego”, organizowanych pod egidą Domu Polski Wschodniej w Brukseli (the East Poland House in Brussels).

Założycielami Domu Polski Wschodniej jest 5 wschodnich województw: Warmińsko-Mazurskie, Lubelskie, Podkarpackie, Podlaskie i Świętokrzyskie. Dla tych przygranicznych polskich regionów odtworzenie E‑40 mogłoby przyczynić się do powstania nowych dużych centrów logistycznych.

Podobne centra mogłyby pojawić się dzięki inwestorom także na Białorusi i Ukrainie. Dlatego też w projekcie, którego celem jest otwarcie potencjału ekonomicznego Partnerstwa Wschodniejgo, uczestniczą wszystkie trzy sąsiednie kraje. Prócz tego budowa w przyszłości konstrukcji hydrotechnicznych na szlaku E‑40 byłaby przykładem realizacji dużych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kontekście Partnerstwa Wschodniego.

Zainteresownaie polskiej strony pomyślną realizacją projektu odtworzenia międzynarodowej drogi wodnej E‑40 pokazuje także podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie woli współpracy dotyczącej reaktywowania drogi wodnej E‑40 przez województwa: Kujawsko-Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Lubelskie, Mazowieckie i Pomorskie (ze stolicą w Gdańsku). Dokument podpisany został przez marszałków województw w dniu 29 pażdziernika 2014 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

Kolejnym etapem projektu będzie podpisanie kontraktu Wykonawcą, który został wyłoniony w ramach międzynarodowego przetargu na opracowanie studium wykonalności drogi wodnej E‑40. Składające się z pięciu organizacji konsorcjum zajmie się analizą gospodarczych, technicznych, prawnych i ekologicznych czynnków oraz przedłoży 3 najbardziej optymalne scenariusze przebiegu szlaku.

Kontakty:
Andrei Rekesh, sekretarz Komisji ds. Rozwoju Szlaku Wodnego E‑40 na odcinku Dniepr-Wisła,
tel.: +375 165 30 11 76, fax: +375 165 35 16 74, kom.: +375 44 785 13 58, e-mail:
secretary@e40restoration.eu
Marina Borisova, menedżer projektu ds. Komunikacji i wizualizacji (Fundacja „Interakcja”),
tel./faks: +375 17 237 48 40, kom.: +375 29 873 35 82, borisova@eu-belarus.net

Za treść danej publikacji wyłączną odpowiedzialność ponosi RUEBP „Dniepro-Bużański szlak wodny” i nie może ona być traktowana jako  oficjalne stanowisko Unii Europejskiej.


Projekt “Odtworzenie szlaku wodnego E-40 na odcinku Dniepr-Wisła: od strategii do planowania


Projekt finansowany przez Unię Europejską


RUMCE «Dnepro-Bug Waterway»
Lenina Sq. 20, Pinsk, 225710, Belarus
Tel./fax: +375 (165) 35 16 74
office@dneprobug.by