Powrót do Kronika

Kronika 2010

PUBLIKACJE

Wydanie IV tomu Studiów Regionalnych i Lokalnych Polski Południowo-Wschodniej w końcu 2009 roku pt. „Prozdrowotne działanie ekstraktu z liści lucerny w żywieniu człowieka” miało na celu zainteresowanie przedstawicieli nauk medycznych tym produktem. Wzmocniliśmy je wydając w maju 2010 roku tom V Studiów Regionalnych i Lokalnych Polski Południowo-Wschodniej pt. „Ekstrakt z liści lucerny w badaniach” pod redakcją Z. Zioło, M. Wożniak, E. Kowalczuk-Vasilev, R. Maj. Konsultantem bromatologicznym jest prof. dr hab. E. R. Grela a konsultantem statystycznym – prof. dr hab. M. Wożniak.

W czerwcu wydaliśmy tom VI Studiów Regionalnych i Lokalnych Polski Południowo-Wschodniej pt. „Lucerna w żywieniu ludzi i zwierząt” pod redakcją prof. dr hab. E. R. Grela i dr hab. A. Czech.


IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
LUCERNA W ŻYWIENIU LUDZI I ZWIERZĄT.
NOWE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA EKSTRAKTU Z LIŚCI LUCERNY

Sandomierz, 7-8 czerwca 2010 r.

Wyżej wymienione publikacje stanowiły materiał do prezentacji i dyskusji na IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Lucerna w żywieniu ludzi i zwierząt. Nowe możliwości zastosowania ekstraktu z liści lucerny”, która odbyła się w dniach 7-8.06.2010 r. w Sandomierzu. Współorganizatorem Konferencji było Stowarzyszenie PROGRESS wraz z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie. W konferencji wzięło udział 83 pracowników naukowych ze wszystkich znaczących ośrodków akademickich w kraju. Szczegółowe materiały nt. w/w konferencji znajdują się w archiwum Stowarzyszenia. Trwają prace nad uruchomieniem produkcji suplementu diety dla ludzi w oparciu o EFL.


fot.1 prof. Z. Zioło, prof. E. R. Grela, prof. J. Skomiał


fot.2 prof. E. R. Grela, prof. M. Schumacher-Strabel, prof. T. Gruszecki, prof. A. Szymanowska