Powrót do Kronika

Kronika 2011

29.01.2011 r. uczestniczyliśmy wspólnie z Panem mgr inż. Stanisławem Kosikowskim – właścicielem fermy tuczu trzody chlewnej w Dąbrowie Olbięckiej gm. Trzydnik Duży, pow.Krasnik, woj. Lubelskie w targach technologii produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Targi odbywały się w hali ARENA w Poznaniu. Chodziło nam o uzyskanie informacji na temat:

  • możliwości technologicznych uzyskiwania biogazu z wytłoków lucerny i ilości biogazu z 1 tony wytłoków,
  • wielkości uzyskiwanego ciepła odpadowego w okresie maj – wrzesień przy produkcji energii z biogazu uzyskanego z wytłoków lucerny.

Filia niemieckiej firmy StallCamp udzieliła nam wyczerpujących informacji oraz zainteresowała się naszym kierunkiem myślenia wraz z propozycją współpracy przy ewentualnej realizacji zamysłu.

16.02.2011 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego i Lokalnego PROGRESS z/s w Dzierdziówce. Zebranie odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia w domu Państwa E. R. Majów w Dzierdziówce 164, gm. Zaleszany, pow. Stalowa Wola. Sprawozdanie Zarządu za 4-letni okres działania złożył Prezes Zarządu – Ryszard Maj. Dokonano oceny pracy, podjęto stosowne Uchwały, dokonano zmian we władzach Stowarzyszenia i in. Wszystkie materiały z WZC będą opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.progress-dzierdziowka.pl

19.02.2011 r. – uruchomiona została strona internetowa Stowarzyszenia: www.progress-dzierdziowka.pl

21.05-27.05.2011 r. – odbyliśmy wyjazd studyjny do Francji i Niemiec w celu zapoznania się z:

  • organizacją, technologią produkcji koncentratu białkowo-ksantofilowego w Szampanii,
  • zapoznaniem się z możliwościami wykorzystania suszu Esparcety w żywieniu przeżuwaczy,
  • produkcją, organizacją, technologią, surowcami do wytwarzania energii elektrycznej z biogazu, wiatru i słońca we Francji i Niemczech

W delegacji udział wzięli: Prof. dr hab. A.Czech, Prof. dr hab. Z.Dolatowski, Prof. dr hab. E.R.Grela, mgr inż. S.Kosikowski, mgr inż. M.Kosikowski, mgr inż. R.Maj. Sądzę, że łatwiej będzie można po tym wyjeździe koncypować o technologii i produkcji polskiego „PX”.

Czerwiec 2011 r. – opracowaliśmy i przedstawiliśmy na posiedzeniu Rady Gminy Gorzyce, pow. tarnobrzeski Koncepcję bezpiecznego przeprowadzenia wysokiej wody Wisły oraz skutecznej kontroli nad zagrożeniem powodziowym w rejonie Sandomierza. Autorami opracowania są: Prof. dr hab. Michał Woźniak, Konrad Ziędalski i Ryszard Maj. Koncepcja jest przedstawiona na stronie internetowej Stowarzyszenia.

14.07.2011 r. złożyliśmy wizytę w Poznaniu w biurze Pani mgr inż. Genowefy Kowalskiej prowadzącej firmę technologiczną w zakresie kompletowania urządzeń i prowadzenia procesu inwestycyjnego z zakresu suszarnictwa i procesów dyfuzyjnych. Interesowała nas wiedza z tego zakresu i jej wykorzystanie w suszeniu soku lucerny. Uzyskaliśmy wyczerpujące informacje nt. Kto w Polsce jest najlepszy w badaniach tych procesów. W spotkaniu uczestniczyli: mgr inż. Edward Maroszek, mgr inż. Stanisław Kosikowski, mgr inz. Ryszard Maj.

18-20.07.2011 r. – odwiedziliśmy w Wegberg-Willdenrath-w Niemczech firmę „DePo” dawna nazwa „CLIVIA Gmbh”, która posiada patent na tzw. „Depolimeryzację frakcjonowaną plastików z odpadów komunalnych” bez konieczności stosowania katalizatorów. Była to nasza trzecia wizyta w tej firmie w ciągu ostatnich czterech lat. Problem sprowadza się do możliwości uzyskiwania oleju opałowego z poliolefin przy sprawności procesu 85%.

Nowe przepisy prawne, dają samorządom uprawnienia do pobierania opłat za utylizacje odpadów komunalnych, a tym samym dają możliwość dla „CHCĄCYCH”, uzyskania dodatkowych dochodów przez samorząd. Opis w/w technologii znajduje się na stronie internetowej PROGRESS.

18.08-30.08.2011 r. – uczestniczyliśmy na Politechnice Łódzkiej w badaniach nad nowym procesem suszenia rozpyłowego soku lucerny z wykorzystaniem inkapsulacji.Badania prowadził zespół Pana doc.dr J.Adamca. Zlecenie Badań dokonała firma EKO-LOGIC Sp.z o.o. Uzyskane próbki „Polskiego PX” przekazaliśmy do oceny w:

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – Pan Prof. dr hab. E.R.Grela
  • IUNG Puławy – Pani Prof. dr hab. Anna Stochmal
  • Ravimed – Pan dr. hab. Wiesław Raszewski

Oceny uzyskanych wyników analiz z punktu ich przydatności żywieniowej dokona Pan Prof. dr hab. E.R.Grela.

W miesiącach wrzesień do grudnia 2011 r. pracowaliśmy nad koncepcją produkcji „Polskiego PX” w powiązaniu z biogazownią rolniczą oraz z wykorzystaniem energetyki cukrowni. Opracowania na ten temat zostaną zaprezentowane na kolejnej Konferencji poświeconej produktom lucerny, która odbędzie się w mc. Susiec w dniach 30.05-1.06.2012 r. Bradzo dziekuję Panu Prezesowi mgr inż. Edwardowi Maroszkowi za zaangażowaną współpracę w kwestiach technologi produkcji Polskiego PX całym roku 2011.

Poniżej przedstawiamy niektóre fotografie z elektronowego mikroskopu skaningowego proszku uzyskanego w wyniku suszenia rozpyłowego w inkapsulacji soku lucerny. Badanie zlecone przez EKO-LOGIC Sp. z o.o., ul. Rusinowskiego 1; 39-400 Tarnobrzeg, wykonane przez Politechnikę Łódzką,Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, ul. Wólczańska 213, 90-924 Łódż. Zamówienie z dnia 18.08.2011 r., nr archiwalny pracy w PŁ: W-10/124/2011/BU/12.


Powiększenie x2000


Powiększenie x5000

Powyżej: Fotografie z elektronowego mikroskopu skaningowego proszku po eksperymencie VIII – suszenie naturalnego soku bez dodatków, temperatura suszenia 200°C.


Powiększenie x2000


Powiększenie x5000

Powyżej: Fotografie z elektronowego mikroskopu skaningowego proszku po eksperymencie D2 – suszenie soku z 10%-owym dodatkiem MDX rozpuszczonej bezpośrednio w soku, bez homogenizacji ultradźwiękowej, temperatura suszenia 180°C.


Powiększenie x2000


Powiększenie x5000

Powyżej: Fotografie z elektronowego mikroskopu skaningowego proszku po eksperymencie D4 – suszenie soku z 15%-owym dodatkiem MDX rozpuszczonej uprzednio w wodzie i dodanej do soku, z homogenizacją ultradźwiękową, temperatura suszenia 180°C.


Powiększenie x2000


Powiększenie x5000

Powyżej: Fotografie z elektronowego mikroskopu skaningowego proszku po eksperymencie D3 – suszenie soku z 15%-owym dodatkiem MDX rozpuszczonej uprzednio w wodzie i dodanej do soku, z homogenizacją ultradźwiękową, temperatura suszenia 200°C.


Powiększenie x2000


Powiększenie x5000

Powyżej: Fotografie z elektronowego mikroskopu skaningowego proszku po eksperymencie VI – suszenie soku z 13,3%-owym dodatkiem MDX rozpuszczonej uprzednio w wodzie i dodanej do soku, z homogenizacją ultradźwiękową, temperatura suszenia 160°C.