Powrót do Kronika

Kronika 2012

 

Wenn die Sonne des Lebens untergeht, leuchten die Stern der Erinnerung
/Joh16,22/

Gdy zachodzi słońce życia, rozbłyskają gwiazdy wspomnień

 

Rok 2012 dla Stowarzyszenia był smutny i pracowity.

Pożegnaliśmy na zawsze śp. Stanisława Turka – naszego przyjaciela i zaangażowanego członka Stowarzyszenia. Stanisław odszedł niespodziewanie dla wszystkich – drugiego kwietnia 2012 r. Odwiedził mnie w Dzierdziówce dwa dni przed śmiercią. Nie byliśmy umówieni, przyjechał pogadać o wszystkim, o rodzinie, wnukach, znajomych, zdrowiu, domu, wypadku synowej, emeryturze, zrobionej przecince w lesie, gromadzonym opale na zimę – gadaliśmy ponad dwie godziny. Umówiliśmy się na kolejną kolację w naszym domu. Szokiem był dla mnie poniedziałkowy telefon od Andrzeja Karasia – naszego Wójta – z informacją, że Stasiu nie żyje. Zmarł w nocy w szpitalu w Stalowej Woli. Nie daje mi spokoju myśl o naszej rozmowie. Czy przyjechał się pożegnać? Czy przeczuwał, nie zdając sobie sprawy, nadchodzący koniec tej wędrówki? A wędrował w tym życiu nauczycielskim, poświęconym edukowaniu i kształceniu dzieci, można powiedzieć dzieci swoich sąsiadów, przez całe życie. Był w Stalowej Woli instytucją edukacyjną, zdobywał ze swoim Liceum na ul. Staszica najwyższe wyróżnienia w kraju za poziom kształcenia. Brakuje mi Stasia, brakuje mi jego optymizmu, otwartości i życzliwości dla ludzi. Brakuje mi jego specyficznego sposobu bycia sobą, jego uczulenia na kłopoty i troski życia codziennego ludzi. Pozostanie w naszej dobrej pamięci jako spolegliwy przyjaciel i wybitna osobistość w profesji nauczycielskiej. Danusi, żonie Stasia, serdecznie współczuję, chociaż wiem, że to nie zmieni już niczego.


06.11.2012 r.
odszedł prof. Rolf Dieter Ruppert nasz przyjaciel z Karlsruhe, zadziwiająco dobry człowiek, pełen empatii, altruizmu, pełen energii i pomysłów w niesieniu pomocy bliźnim. Niezmordowany apostoł budowy Nowej Europy. Prawdziwy święty naszych czasów. Nasz przyjaciel odszedł do lepszego świata, z nadzieją, że będziemy kontynuatorami jego marzeń.

fot.1 Kondolencje skierowane do córki ś.p. prof. R.D.Rupperta

 

W marcu wydaliśmy 7 tom Studiów Regionalnych i Lokalnych Polski Południowo-Wschodniej pt. „Jakie rolnictwo”, dedykowany naszym przyjaciołom – Tadeuszowi Rzeżuchowskiemu i Hubert Richard. Zawiera on materiały z konferencji naukowych odbytych w roku 1996 i 2006 w Trzydniku Dużym oraz wspomnieniom o osobistościach świata rolniczego trudu Polski i Francji. Jest to książka o PRZYJAŹNI, która jest warunkiem profesjonalnej współpracy w rolnictwie. Kooperacja przynosi korzyści pod warunkiem, że jej owoce są szeroko i sprawiedliwie dzielone pomiędzy kooperantów, przez to jest gwarancją trwałego rozwoju. Ludzie wspierają i pielęgnują to wszystko, co utwierdza ich własne dobro, nabierają wtedy skłonności do jej podtrzymywania. Kooperacja w sprawach społeczno-gospodarczych idzie dalej niż sprawiedliwość.

W maju wydaliśmy trzy pozycje będące materiałami na kolejną konferencję naukową.

  • Tom 8 pt. „Lucerna w żywieniu ludzi i zwierząt” pod redakcja E.R.Greli
  • Tom 9 pt. „Zastosowanie lnu i inuliny w żywieniu i żywności” pod redakcją A.Czech i R.Klebaniuk
  • Tom 10 pt. „Odnawialne źródła energii w rolnictwie i ochronie środowiska” pod redakcją E.R.Greli i E.Kowalczuk-Vasilev.

Konferencję Naukową w dniach 30.05-01.06.2012 współorganizowaliśmy z Panem Prof. E.R.Grelą i jego współpracownikami z UP w Lublinie i Instytutem Fizjologii Żywienia Zwierząt PAN z Jabłonnej, w mc. Susiec pow. Tomaszów Lubelski wśród urokliwej przyrody Roztocza Wschodniego. Można powiedzieć, że były to trzy konferencje poświęcone tematyce opisanej w tomach 8, 9 i 10.

ZDJĘCIA Z KONFERENCJI

W trzydniowej Konferencji uczestniczyło ponad 100 osób z wiodących ośrodków naukowych Polski i Ukrainy. Kontynuowaliśmy prace nad realizacją polskiej linii technologicznej do produkcji koncentratu białkowo-ksantofilowego uzyskiwanego z soku lucerny. Technologia nasza jest oryginalnym pomysłem w formie powtarzalnego modułu współpracującego z biogazownią rolniczą, która jest częścią neoprofesjonalnego gospodarstwa rolnego. To zaś jest z jednej strony miejscem stosowania rozwiązań innowacyjnych zwiększających efektywność kapitałową, a z drugiej strony miejscem tworzenia nowych miejsc pracy, nowych profesji, nowych umiejętności, nowych usług przez co staje się gwarantem trwałego i równoważonego rozwoju gospodarki regionu. W 2013 roku będziemy przygotowani do aplikacji tej technologii.

Trwają prace rejestracyjne w Głównym Inspektoracie Sanitarnym nad dopuszczeniem do obrotu polskiego suplementu diety dla ludzi, opartego o koncentrat soku lucerny i inne substancje odżywcze.

10.09.2012 pielęgnując nasze kontakty i współpracę przekazaliśmy do Société Académique de l’Aube nasze publikacje zawarte w tomach od 7, 8, 9, 10 za listem skierowanym na ręce Prezydenta Société Académique Madame Françoise Demesy oraz otrzymaliśmy odpowiedź od jej następcy Prezydenta Société Académique André Dolat.

01.12.2012 przekazaliśmy do Redakcji „Przegląd” na ręce Pana Redaktora Pawła Dybicza publikację W.Bobka pt. „Moje koło historii” w związku z zainteresowaniem tego tygodnika wspomnieniami i pamiętnikami z PRL.