Powrót do Publikacje

Publikacja – Tom 6

Studia Regionalne i Lokalne
Polski Południowo-Wschodniej

Lucerna w żywieniu ludzi i zwierząt

Nowe możliwości zastosowania ekstraktu z liści lucerny
Monografie pod redakcją Eugeniusza R. Greli

Tom-1