Powrót do Publikacje

Publikacja – Tom 9

Studia Regionalne i Lokalne
Polski Południowo-Wschodniej

Zastosowanie lnu i inuliny
w żywieniu i żywności
The use of flax and inulin
in nutrition and food production

Monografie i streszczenia prac pod redakcją
Anny Czech i Renaty Klebaniuk

Tom-1