Strategie

Uwarunkowania przemyślanego działania samorządów terytorialnych znajdują swoje odbicie w strategiach rozwoju. Prezentowana startegia rozwoju departamentu Aube z regionu Champagne-Ardenne we Francji może służyć do zastanowienia się nad przesłankami, które legły u podstaw jej zbudowania.

W skrócie wynikają one z:

  • położenia geograficznego
  • instytucji rozwoju
  • infrastruktury technicznej i społecznej
  • gospodarki

Wyżej wymienione przesłanki znajdują się w otoczeniu biznesowej mentalności społeczności departamentu Aube oraz profesjonalnej biurokracji.

Aube

WASZA STRATEGIA PROWADZI DO NAS.
NARZĘDZIA ROZWOJU DEPARTAMENTU AUBE