Zamiast motta

Nie można czerpać korzyści z kooperacyjnych wysiłków innych nie robiąc, co do nas należy. Wystarczy aby każdy należał do jakiegoś stowarzyszenia, w którym racjonalne dla niego działania spotykają się z publiczną aprobatą. Zyskujemy poczucie, że to co robimy jest wartościowe. Więzi stowarzyszenia wzmacniają szacunek do samego siebie, ponieważ zmniejszają prawdopodobieństwo porażki, a gdy do niej dojdzie – chronią przed utratą wiary w siebie.

J. Rawls Teoria sprawiedliwości