Powrót do Kronika 2012

Konferencja Susiec 2012 – zdjęcia

1. Obrady – prowadzący: prof. dr hab. Jan Matras i prof. dr hab. Stanisława Raj. Słuchacze (od prawej) prof. Zbigniew Zioło; prof. Jerzy Zwoździak

2. Uczestnicy konferencji: doktoranci z Instytutu Żywienia Zwierząt i Bromatologii: mgr Krzysztof Pietrzak i mgr Sandra Sobolewska

3. Zasłuchani uczestnicy konferencji (od lewej): prof. Jan Matras, prof. Zbigniew Zioło, prof. Jerzy Gwoździak i mgr Ryszard Maj

4. Dalszy ciąg obrad: na pierwszym planie: prof. Eugeniusz R. Grela i po prawej: prof. Ewa i Piotr Hańczakowscy. W tle uczestnicy (od lewej): dr Marcin Taciak, dr Anna Winiarska – Mieczan, dr Bożena Kiczorowska, mgr Maciej Bąkowski.

5. Goście z Ukrainy (od lewej): prof. Dmytro Yanovych i dr Dr Zvenyslava Zasadna; dalej: prof. UP Anna Czech i prof. UP Renata Klebaniuk

6. Prelegent mgr Marcin Barszcz

7. Prelegent dr hab. Grzegorz Skiba

8. Dyskusja; mówiący: prof. Jacek Skomiał. Siedzą od lewej: dr hab. Anna Szymanowska, dr Marek Szymanowski; za mówiącym: mgr Ignacy Zaremba i mgr Jadwiga Zaremba. Na pierwszym planie: prof. Jan Tywończuk

10. Od lewej: dr hab. Anna Szymanowska, prof. Tomasz Gruszecki, dr Marek Szymanowski, prof. Jacek Skomiał.

11. W przerwie obrad: prof. Eugeniusz R. Grela i prof. UP Anna Czech

12. Przyszłość polskiej nauki: doktoranci Instytutu Żywienia Zwierząt i Bromatologii oraz Katedry Biochemii i Toksykologii UP w Lublinie (od lewej): mgr Krzysztof Pietrzak, mgr Sandra Sobolewska, mgr Kamila Stachyra, mgr Malwina Merska

13. Wymiana poglądów. Na pierwszym planie (od lewej): prof. Tomasz Gruszecki i prof. Eugeniusz R. Grela

14. Zasłużona chwila relaksu: prof. Dmytro Yanovych i dr Dr Zvenyslava Zasadna

15. Wykład: prof. Eugeniusz R. Grela. Siedzą: mgr Krzysztof Pietrzak (z lewej) i prof. Zbigniew Dolatowski (z prawej)

16. Zasłuchani uczestnicy konferencji

17. Dyskusja. Głos ma Stanisław Kosikowski. Wśród słuchaczy (od prawej): Ewa i Romuald Kocęba, dr hab. Grzegorz Skiba. W głębi (od prawej): Bożena Kiesz, mgr Jadwiga Zaremba.

18. Prof. dr hab. Jan Tywończuk (Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie)

19. Siedzą (od lewej): prof. Zbigniew Dolatowski, mgr Krzysztof Pietrzak. Przemawia: prof. Eugeniusz R. Grela

20. Zasłuchani (od lewej): prof. Zbigniew Zioło, prof. UP Renata Klebaniuk, prof. Piotr Hańczakowski

21. Siedzą (od lewej): prof. Zbigniew Dolatowski, mgr Krzysztof Pietrzak. Przemawia: prof. Eugeniusz R. Grela

22. Od lewej: prof. Zbigniew Zioło, prof. Jan Matras

23. Od lewej: prof. Marek Ćwintal, dr Robert Krusiński, dr hab. Anna Szymanowska, dr Marek Szymanowski

24. Prof. Zbigniew Dolatowski. W tle: mgr Krzysztof Pietrzak

25. dr Krzysztof Patkowski i dr hab. Anna Szymanowska. W głębi pośrodku: mgr Stanisław Pecka

26. dr hab. Janusz Adamiec

27. Uczestnicy konferencji podczas sesji plenarnej. Od lewej (na pierwszym planie): prof. UP Renata Klebaniuk, dr Katarzyna Ognik, dr Jacek Rechulicz, Bożena Kiesz, Zbigniew Kiesz, prof. Jacek Skomiał. Rząd w głębi (od lewej): dr Magdalena Krauze, dr Krzysztof Patkowski, dr hab. Anna Szymanowska, dr Marek Szymanowski, dr Marcin Taciak, mgr Maciej Bąkowski, inż. Szymon Sroka.

28. W kuluarach: prof. UP Renata Klebaniuk i prof. Wacław Krasucki

29. W kuluarach c.d. (od lewej): mgr Malwina Merska, mgr Kamila Stachyra i prof. UP Anna Czech

30. Wystąpienie mgr Krzysztofa Puzdrowskiego

31. Głos w dyskusji pana dr inż.Marka Sobonia – Dyr. Cemnetowni Ożarów

32. Prof. Zbigniew Zioło podsumowuje obrady. Zasłuchani (od lewej): prof. Eugeniusz R. Grela i prof. Zbigniew Dolatowski

33. Mgr Krzysztof Puzdrowski – wykład. W głębi stoi: prof. Jacek Skomiał.

34. Głos w dyskusji Pana Edwarda Trznadla – producent trzody z gminy Wilczyce, pow.sandomierski

35. Prowadzący jedną z wielu sesji (od lewej): prof. Zbigniew Dolatowski i prof. Jan Tywończuk

36. Aktywni i zainteresowaniu hodowcy: tutaj: Zbigniew Kiesz. Siedzą (od lewej): prof. Ewa Hańczakowska, prof. Piotr Hańczakowski, dr Jacek Rechulicz, mgr Ignacy Zaremba, mgr Jadwiga Zaremba, prof. Dmytro Yanovych i dr Dr Zvenyslava Zasadna, prof. UP Anna Czech, prof. UP Renata Klebaniu, mgr Krzysztof Pietrzak

37. Kilka słów od organizatorów: prof. Eugeniusz R. Grela i prof. Jacek Skomiał (w głębi)

38. Dyskusja: mgr Krzysztof Puzdrowski (stojący z prawej) odpowiada na pytania

39. Głos w dyskusji: prof. Jan Tywończuk

40. Kolejny głos w dyskusji: prof. Jacek Skomiał

41. Dyskusja trwa: prof. Andrzej Frankiewicz

42. Dyskusja trwa: prof. Eugeniusz R. Grela

43. Polemiki ciąg dalszy, stoją (z lewej): prof. Andrzej Frankiewicz, (z prawej): Edward Trznadel

44. Prelegent Pan Kaziemierz Żmuda z Ministerstwa Rolnictwa. Wśród słuchających: na pierwszym planie: dr Małgorzata Bereza. W drugim rzędzie (od lewej): prof. Dmytro Yanovych i dr Dr Zvenyslava Zasadna, prof. UP Anna Czech, mgr Krzysztof Pietrzak

45. Mgr Krzysztof Puzdrowski wywołany do odpowiedzi. Siedzą na pierwszym planie (od lewej): prof. Jan Tywończuk, producent 1, producent 2, z prawej: prof. Jan Matras. W głębi (od lewej): Renata Puzdrowska, mgr Monika Wojtasik, mgr Marcin Barszcz, Romuald Kocęba, dr Ewa Święch, dr Marcin Taciak, nn

46. Zasłużone brawa dla prelegentów. Stoją od lewej: prof. Eugeniusz R. Grela, prof. Jacek Skomiał, prof. Andrzej Frankiewicz

47. Prof. Jan Matras i prof. Eugeniusz R. Grela w otoczeniu doktorantów z Instytutu Żywienia Zwierząt i Bromatologii oraz Katedry Biochemii i Toksykologii

48. Mały Jubileusz i głośne „Sto lat” oraz kwiaty dla prof. Jana Tywończuka. Stoją od lewej: prof. UP Renata Klebaniuk, prof. Eugeniusz R. Grela, Jubilat oraz prof. Jan Matras