Powrót do Kronika

Kronika 2020

Uczynki ludzi są najlepszymi tłumaczeniami ich myśli”

John Locke

Znaczenie koncentratu białkowego (APC, XP) z lucerny w żywieniu kur niosek.

Prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela
Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Wobec zakazu stosowania antybiotykowych stymulatorów wzrostu w żywieniu zwierząt (1831/2006) trwają intensywne poszukiwania alternatywnych dodatków paszowych. Wśród wielu propozycji i rozwiązań na uwagę zasługuje wykorzystanie fitobiotyków i różnych roślin leczniczych. Interesującą rośliną może być lucerna (Medicago sativa L.), a zwłaszcza pozyskiwany z niej, oparty na opatentowanej produkcji koncentrat białkowy (alfalfa protein concentrate – APC). Dotychczasowe badania wykazały użyteczność koncentratu z lucerny w żywieniu świń (Pietrzak and Grela, 2015; 2016; Grela et al., 2008), kurcząt rzeźnych (Kwiatkowska et al., 2017), kur niosek (Laudadio et al. 2014), indyków (Czech et al., 2012; Krauze and Grela, 2010), jagniąt (Szymanowska et al., 2017) i ryb (Ognik et al., 2012; Rechulicz et al., 2014). Rezultaty tych badań wykazały poprawę efektów produkcyjnych (wyższe przyrosty, lepsze wykorzystanie paszy) oraz jakości mleka i mięsa. W żywieniu drobiu nieśnego stwierdzono poprawę wskaźników antyoksydacyjnych oraz wybarwienie żółtka jaj. Niewiele jest badań dotyczących wpływu dodatku APC do mieszanek dla kur niosek na efekty produkcyjne, a zwłaszcza profil kwasów tłuszczowych i zawartość cholesterolu w jajach surowych i poddanych gotowaniu lub liofilizacji.

Celem prezentowanych w załączonej publikacji badań było określenie wpływu dodatku koncentratu białkowego z lucerny (Medicago sativa L.) w ilości 15 g lub 30 g do 1 kg mieszanki pełnoporcjowej stosowanej w żywieniu kur na wybrane cechy produkcyjne oraz profil kwasów tłuszczowych żółtka jaj surowych oraz poddanych gotowaniu lub liofilizacji. Badania wykazały, że wprowadzenie do mieszanki dla kur niosek rasy Polbar 3% koncentratu białkowego z lucerny (APC) w miejsce poekstrakcyjnej śruty sojowej przyczyniło się do zwiększenia masy jaj, większej intensywności barwy żółtka i skorupy jaj oraz zwiększonego udziału kwasów wielonienasyconych PUFA, zwłaszcza rodziny n-3. Pod wpływem tego dodatku odnotowano spadek wytrzymałości skorupy jaj, zmniejszony udział kwasów nasyconych oraz malejącą proporcję kwasów PUFA n-6/n-3 oraz zmniejszone indeksy aterogenny (AI) i trombogenny (TI). Gotowanie jak i liofilizacja przyczyniły się do zmiany profilu kwasów tłuszczowych. Stwierdzono zwiększony udział kwasów nasyconych (SFA), a mniejszy PUFA n-6 i spadek proporcji kwasów o działaniu hipo- i hipercholesterolemicznym (h/H), natomiast wzrost indeksów AI i TI w żółtku jaj gotowanych. Proces liofilizacji przyczynił się do zmniejszenia udziału kwasów PUFA n-3 oraz wzrostu proporcji PUFA n-6/n-3. Tak więc zastosowanie koncentratu białkowego z lucerny poprawia jakość produktów pozyskiwanych od zwierząt, w tym przypadku jaj o zwiększonych walorach dietetycznych.

Effects of dietary alfalfa protein concentrate supplementation on performance, egg quality, and fatty acid composition of raw, freeze-dried, and hard-boiled eggs from Polbar laying hens


Ryszard Maj
Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego i Lokalnego „PROGRESS” w Dzierdziówce