Powrót do Kronika

Kronika 2009

MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM NAUKOWE NA UNIWERSYTECIE W KARLSRUHE

Karlsruhe, 5-7 lutego 2009 r.

W dniach 5.02-7.02.2009 r. odbyło się Międzynarodowe Seminarium Naukowe w Instytucie Polityki i Rozwoju Gospodarczego Uniwersytetu Karlsruhe, poświęcone idei drogi wodnej Wschód – Zachód. Seminarium było kontynuacją dyskusji rozpoczętej na seminarium w Sandomierzu w dniu 28.11.2008 r.

Organizatorem i inicjatorem spotkania był prof. R. D. Ruppert wraz ze swoimi kolegami: prof. Nestmannem, prof. Rottengartem, prof. Kowalskim z Uniwersytetu Karlsruhe, Jerzy Strząska – Właściciel Portu w Sandomierzu oraz Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego i Lokalnego „Progress” w Dzierdziówce. Ze strony Stowarzyszenia w seminarium wzieli udział: prof. Z. Zioło, prof. M. Wozniak, mgr J. Strząska, mgr inż. R. Maj.

Dr Eckhard Szimba przedstawił referat na temat: Strumienie transportowe między Unią Europejską a Białorusią, Ukrainą i Rosją. Mgr P. Ruppert mówiła o możliwościach wsparcia finansowego prac badawczych z funduszy europejskich ENPI i INTERR EG IV. Prof. Z. Zioło przedstawił referat na temat: Europejskich uwarunkowań drogi wodnej Dniepr-Bug-Wisła-Odra.

Dalsze prace zespołu są hamowane brakiem rozstrzygnięcia między-rządowego dotyczącego przejścia granicznego wodnego między Polską a Białorusią.


WIZYTA W POLSCE DELEGACJI SAMORZĄDU DEPARTAMENTU AUBE Z REGIONU SZAMPANIA – ARDENN

20-26 maja 2009 r.

Na zaproszenie Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego i Lokalnego „PROGRESS” w Dzierdziówce gościły w Polsce władze Departamentu Aube w osobach:

  • Vice President Conseil Generale – Pani Daniele Boeglin,
  • Vice-President Conseil Generale – Pan Nicolas Juillet z żoną,
  • Vice President Conseil Generale – Pan Bernard de La Hamayde z żoną,
  • Conseiller Generale – Pan Joseph Gradassi z żoną,
  • Mer Champigny sur Aube – Pan Władysław Fircowicz.

Program wizyty obejmował zwiedzanie Warszawy (20-21.05.2009 r.),
po południu 21.05.2009 r. o godz.14ºº:
– wizyta w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie – spotkanie z Wicemarszałkiem
– wizyta w Urzędzie Wojewody Podkarpackiego – spotkanie z Wojewodą

W trakcie tych spotkań rozważano możliwości współpracy między województwami w zakresie transportu lotniczego między portami lotniczymi VATR Y-Jasionka oraz między Uniwersytetem Technologicznym w Troyes a Politechniką w Rzeszowie. Kolejne spotkanie odbędzie się w Troyes i Chalons en Champagne w terminie wczesniej uzgodnionym. 22 maja 2009 r. delegacja odwiedziła Liceum Ogólnokształcące im Staszica w Stalowej Woli, które od 1995 roku współpracuje z LO w Troyes. Osiągnięcia tej współpracy zaimponowały naszym Gościom. W tym miejscu przypomnieć należy, że inicjatorami współpracy w 1995 roku byli: Pan Stanisław Turek Dyr. LO w St.Woli, Pan prof. Zbigniew Zioło z WSP w Krakowie i Ryszard Maj z Dzierdziówki. Kolejną wizytę nasi goście złożyli w Hucie Stalowa Wola, gdzie Dyrekcja Przedsiębiorstwa udzieliła wyczerpujących informacji o swojej Firmie. Pokazano imponujący poligon wyrobów gotowych HSW. Goście zadeklarowali pomoc dla HSW w znalezieniu dealera na rynku francuskim dla sprzedaży jej wyrobów. Następnie uczestniczyliśmy w Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Starostwo Kraśnickie a dotyczącej problematyki funkcjonowania samorządu powiatowego w okresie minionych 10 lat jego istnienia. Goście z Francji zabierali głos dzieląc się swoim doświadczeniami z pracy samorządu województwa Aube. W trakcie konferencji odbyło się spotkanie z Panem Sławomirem Sosnowskim – Wice-Marszałkiem Lubelskim. Tego samego dnia o godz.16ºº uczestniczyliśmy w podpisaniu porozumienia o współpracy między gminami: Harasiuki i Champigny sur Aube Porozumienie podpisali: Wójt Gminy Harasiuki – Pan Henryk Bzdziuch i Władysław Fircowicz – Mer Champigny sur Aube. Przed wieczorem władze gminy Harasiuki zorganizowały spływ Sanem z Krzeszowa do Ulanowa. Niezapomniane wrażenia z tej eskapady Goście zabrali do Francji. Wieczorem dojechaliśmy do Kwatery Myśliwskiej w Nadleśnictwie Rudnik/Sanem gdzie zarezerwowany był nocleg. Kolacja odbyła się z udziałem Wójtów Gmin, Prezydentów i Burmistrzów Miast z powiatów Nisko, Stalowa Wola i Tarnobrzeg. W trakcie kolacji rozmawiano o pracy gminnego i miejskiego samorządu terytorialnego. Dziękuję uczestnikom spotkania za wspólnie spędzony czas. 23 maja 2009 r. zwiedzaliśmy Cementownię Ożarów zapoznając się z jej pracą oraz zaprezentowano nam zakład produkujący na potrzeby Cementowni tzw. paliwa alternatywne z frakcji suchych odpadów komunalnych. Pragnę serdecznie podziękować Panu dr Markowi Soboniowi – Dyrektorowi Cementowni Ożarów za profesjonalną prezentacje zakładu w dniu wolnym od pracy. Następnie wizytowaliśmy gospodarstwo rolne Pana Władysława Ankurowskiego we Włostowie pow.opatowski. Goście byli pozytywnie zaskoczeni sposobem organizacji produkcji roślinnej i zwierzęcej, jej przetwarzaniem i sprzedażą we własnej sieci handlowej. Po tej wizycie przybyliśmy do Hotelu Basztowy w Sandomierzu gdzie czekał na nas Pan mgr Paweł Czerwiński, najlepszy przewodnik po Sandomierzu w języku francuskim. W dniach 24-26.05.2009 r. zwiedzaliśmy: Kopalnię Soli w Wieliczce, Muzem Auschwitz-Birkenau, Stare Miasto Kraków. Pożegnaliśmy naszych gości o godz.14³º 26 maja 2009 r. na lotnisku Balice.


fot.1 Bernard de La Hamayde z żoną, Daniele Boeglin, Władysław Fircowicz


fot.2 Kazimierz Ziobro z pracownikami, Magda Kloc, Henryk Bździuch


fot.3 Joseph Gradassi z żoną, Nicolas Juillet z żoną, Bernard de La Hamayde z żoną, Daniele Boeglin, Władysław Fircowicz


fot.4 Władysław Fircowicz, Henryk Bździuch


fot.5 Bernard de La Hamayde, Mirosław Karapyta


fot.6 Nicolas Juillet, Daniele Boeglin, Bernard de La Hamayde


fot.7 Mirosław Karapyta, Władysław Fircowicz, Joseph Gradassi

Efektem tej wizyty było zaproszenie władz samorządowych woj. podkarpackiego do rewizyty w dniach 27-28.10.2009 r. w Szampanii, wystosowane przez Prezydenta Conseil Regional Szampanii-Ardenn – Pana J. P. Bachy oraz przez Vice-Prezydenta Conseil Generale-Departamentu Aube – Pana Nicolasa Juillet.


WIZYTA W SZAMPANII DELEGACJI WŁADZ SAMORZĄDOWYCH WOJ. PODKARPACKIEGO

27-28 października 2009 r.

W programie wizyty w Szampanii, wspólnie z naszymi przyjaciółmi z Francji zaplanowaliśmy między innymi:

  • Spotkanie z władzami samorządowymi Regionu Szampanii-Ardenn w stolicy regionu – Chalons en Champagne.
  • Spotkanie w porcie lotniczym VATRY z dyrekcją portu oraz szefami centrów logistycznych tego obiektu. Zapoznanie się z funkcjonowaniem węzła infrastruktury transportowej tj. portu lotniczego i autostrady A26. Spotkanie to wg opinii fachowców było istotne ze względu na wystąpienie podobnych problemów we współpracy lotniska w Jasionce z budowaną autostradą A4.
  • Departament Aube proponował zapoznanie się z funkcjonowaniem kolejnego węzła infrastruktury w Nogent tj. autostrady A5, koleji i portu rzecznego na Sekwanie wraz z zapleczem logistycznym tego węzła.
  • Wizyta na Uniwersytecie Technologicznym w Troyes, której celem było nawiązanie współpracy z Politechniką Rzeszowską.

W delegacji z polskiej strony sugerowaliśmy udział: Marszałka województwa, dyrektora portu lotniczego w Jasionce, rektora Politechniki Rzeszowskiej.

Projektu tego nie udało się zrealizować mimo naszych usilnych starań.


KONFERENCJA NAUKOWA W ŚWILCZY

8-9 grudnia 2009 r.

Konferencja Naukowa, pod naukowym przewodnictwem prof. Z. Zioły odbyła się w Świlczy k/Rzeszowa w dniach 8-9.12.2009 r. Na konferencji tej przedstawiliśmy prezentację strategii rozwoju Departamentu Aube pt: „Wasza strategia prowadzi do Nas – narzędzia rozwoju departamentu Aube”. Autorami opracowania są Pani mgr Magdalena Kloc i mgr inż. R. Maj.


PUBLIKACJE

Na prośbę Instytutu Żywienia Zwierząt UP w Lublinie wydaliśmy „Poradnik-nowoczesnego żywienia świń” autorstwa: Eugeniusz R. Grela, Jerzy Pastuszak, Uffe Bloch.
ISBN 978-83-927698-1-1.

W końcu roku 2009 wydaliśmy tom IV Studiów Regionalnych i Lokalnych Polski Południowo-Wschodniej pt: „Prozdrowotne działanie ekstraktu z liści lucerny w żywieniu człowieka”. Redakcja tomu: R. Maj, E.Kowalczuk-Vasilev, Z. Zioło.
ISBN 978-83-927698-0-4.


PX

Przez cały rok 2009 uczestniczyliśmy od strony logistycznej, materiałowej i konsultacyjnej w pracach zespołu prof. E. R. Greli nad stosowaniem PX w żywieniu zwierząt oraz propagowaliśmy jego pozytywne efekty w żywieniu ludzi.