Narzędzia rozwoju departamentu Aube

WASZA STRATEGIA PROWADZI DO NAS. NARZĘDZIA ROZWOJU DEPARTAMENTU AUBE

Region Szampania-Ardeny, w skład którego wchodzi miedzy innymi departament Aube, leży w północno-wschodniej części Francji, zwanej Wielkim Wschodem. Należą do niej także regiony: Burgundia, Lotaryngia, Alzacja i Franche-Comté. Region Szampania-Ardeny składa się z 4 departamentów i liczy ponad 1 300 000 mieszkańców:

 • REJON PÓŁNOCNO-ZACHODNI DEPARTAMENTU AUBE
  To przede wszystkim logistyka i przemysł w bezpośredniej bliskości regionu paryskiego. To także port departamentu Aube w Nogent nad Sekwaną zapewniający połączenie rzeczne z Hawrem. Przemysł rolny to głównie słodownie, produkcja biopaliw, etc.
 • RÓWNINY SZAMPANII
  To przede wszystkim przemysł rolny i rolno-spożywczy oraz duży nacisk na rozwój branży zasobów rolnych i sposobów ich wykorzystania w ramach przynależności do klastra współzawodniczącego na arenie międzynarodowej.
 • CZĘŚĆ POŁUDNIOWA
  To głównie rejon lasów i hodowli zwierząt, rozkwit zielonej turystyki, a także sektor rolno-spożywczy.
 • REJON PÓŁNOCNO-WSCHODNI
  Regionalny Park Krajobrazowy Forêt d’Orient i wielkie sztuczne jeziora, a także park rozrywki Nigloland czy centrum skoków spadochronowych.
 • REJON POŁUDNIOWO-WSCHODNI
  To kraina szampana i ponad 7000 ha najwyższej jakości winorośli. Produkowany tu szampan stanowi 20% produkcji światowej. To także zielona turystyka i szlaki gastronomiczne.

Miasto TROYES to przede wszystkim historyczna stolica Szampanii. Aglomeracja licząca 130 000 mieszkańców jest sercem dynamizmu ekonomicznego departamentu. Tutaj znajduje się skrzyżowanie autostrad A5 i A26. To także centrum uniwersyteckie, szkoły wyższe i liczne ośrodki badań.

Miasto Troyes i departament Aube zawsze potrafiły oprzeć swój pomyślny rozwój gospodarczy na strategicznym położeniu. Dzięki długiej tradycji wymian handlowych na terenie regionu znajduje się obecnie wydajna i zróżnicowana infrastruktura transportowa, dzięki której regionalne przedsiębiorstwa z łatwością eksportują swoje wyroby na cały świat.

Autostrady

Największe firmy logistyczne przyciągnęło do regionu jego położenie na skrzyżowaniu głównych korytarzy europejskich: Londyn/Mediolan, Rotterdam/Barcelona, Paryż/Europa Środkowa… Najważniejsze europejskie metropolie znajdują się o niecały dzień jazdy.

Kolej

Troyes znajduje się jedynie półtorej godziny jazdy pociągiem od Paryża i oferuje 15 połączeń dziennie. Aby lepiej odpowiedzieć na potrzeby przedsiębiorstw, państwowy przewoźnik kolejowy SNCF stworzył połączenia z Parkiem Grand Troyes i Parkiem logistycznym departamentu Aube, ułatwiając w ten sposób przewóz towarów.

Port w Nogent-sur-Seine

Port w Nogent, dzięki obecności transportu kolejowego, drogowego i wodnego, jest jednym z ważnych węzłów komunikacyjnych regionu. To także drugi port zbożowy we Francji. Obecnie przechodzi tędy ponad 325 000 ton ładunku rocznie. Latem tego roku rozpoczęto prace mające na celu przygotowanie 400m nabrzeża oraz platformy o powierzchni 12ha, głównie do transportu kontenerów. Koszt inwestycji to ponad 7 milionów euro. Również w Nogent, grupa Soufflet, na terenie o powierzchni 42 ha, rozpoczęła budowę największej (i jeśli chodzi o automatyzację – najnowocześniejszej) słodowni w Europie. Koszt inwestycji to 90 milionów euro, a jej otwarcie przewidziane jest w styczniu 2010 roku. Znajduje się tu także jedna z 19 elektrowni atomowych we Francji.

Lotnisko biznesowe w Troyes i towarowy port lotniczy

Znajdujące się jedynie 5 minut od centrum, lotnisko Troyes – Barberey jest udostępnione dla lotów biznesowych. Szefom przedsiębiorstw mających kilka odrębnych lokalizacji pozwala to na szybkie dotarcie do miejscowej filii. Międzynarodowe lotnisko towarowe Paryż – Vatry, znajdujące się 30 minut na północ od Troyes, może przyjąć największe samoloty transportowe bez żadnych operacyjnych ograniczeń. Dysponuje najnowocześniejszym terminalem cargo i codziennym połączeniem z lotniskiem Roissy – CDG. Lotniczy ruch pasażerski jest także w pełnym rozkwicie. Lotnisko Vatry zostało uznane przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych jako jeden z portów lotniczych obsługujących Paryż na równi z lotniskami Roissy, Orly czy Beauvais. To ważny węzeł komunikacyjny: port lotniczy jest bezpośrednio połączony z autostradą A26, a w przyszłości będzie tędy przebiegać linia TGV.

Przemysł

W departamencie rozwija się przede wszystkim przemysł tekstylny, metalurgiczny, sektor produkcji opakowań czy też wykorzystywania zasobów rolnych. Regionalne przedsiębiorstwa przemysłu tekstylnego stały się ekspertami w sektorze wysoko wyspecjalizowanym (produkcja tkanin o zastosowaniu medycznym, o charakterze antybakteryjnym, relaksującym, masującym i inne). Ze znanymi na całym świecie firmami, takimi jak LACOSTE czy PETIT BATEAU, Troyes jest punktem odniesienia w dziedzinie konfekcji i dystrybucji.

Przemysł metalurgiczny jest pierwszym sektorem przemysłowym departamentu i składają się na niego między innymi: mechanika generalna, mechatronika, produkcja sprzętu lotniczego, produkcja komponentów do reaktorów jądrowych, etc. Części samochodowe i maszyny są eksportowane na cały świat.

Sektor opakowań to wysoko rozwinięta filia skupiająca ponad 250 przedsiębiorstw. Klaster ten jest znany na całym świecie pod nazwą Packaging Valley i reprezentuje 10% obrotu krajowego, wykorzystując do produkcji zarówno drewno, jak i tworzywa sztuczne, metale, szkło, itp.

Departament Aube, będąc nieodłączną częścią światowego sektora współzawodniczącego w wykorzystywaniu zasobów rolnych, opiera się na swoim potencjale rolniczym i przemysłowej wiedzy takich przedsiębiorstw jak wspomniany wcześniej SOUFFLET, aby mieć swój wkład w zrównoważony rozwój. Wraz z budową dwóch fabryk produkujących biodiesel i bioetanol i jednej wykorzystującej procesy kogeneracji, region stał się znaczącym graczem w dziedzinie zielonej energii. W przyszłości będzie tu produkowana znaczna część francuskich paliw alternatywnych.

Logistyka i transport

Park logistyczny departamentu Aube to przede wszystkim doskonale rozwinięta komunikacja multimodalna:

 • jest on bezpośrednio połączony z dwiema autostradami: A5 i A26
 • posiada wewnętrzną kolej z dwoma połączeniami z linią SNCF
 • międzynarodowy towarowy port lotniczy Paryż – Vatry znajduje się 45 minut jazdy
 • a port w Nogent o godzinę jazdy

Już 230 przedsiębiorstw transportowych i logistycznych, leżących na terenie parku lub w jego najbliższej okolicy, korzysta z atutów departamentu Aube, do których należy niewątpliwie niskie opodatkowanie (brak lokalnego podatku od nieruchomości, brak podatku za wynajmowane powierzchnie magazynowe i biurowe). Znajduje się tu również wiele firm kurierskich.

Grunty i nieruchomości – oferta dostosowana do potrzeb ProLogis, światowy numer 1 w branży nieruchomości logistycznych

Ze swoimi 250 hektarami, Park logistyczny dysponuje zapleczem gruntów zdolnym zaspokoić potrzeby realizacji każdego projektu. Uzbrojone parcele są dostępne od zaraz. ProLogis, światowy numer 1 w branży nieruchomości logistycznych, buduje na 60 hektarach magazyny o powierzchni 140 000 m2. Zawsze stawia się jeden budynek z wyprzedzeniem, dostępny „od ręki”, aby jak najszybciej odpowiedzieć na potrzeby klientów.

Ultranowoczesny park aktywności ekonomicznej

Takie kryteria jak: dostępność, grunty pod zabudowę, natura terenu, oddziaływanie na środowisko, planowanie krajobrazu, szerokopasmowy dostęp do Internetu czy zarządzanie gospodarką wodno – ściekową, doprowadziły do nadania temu miejscu przez władze Regionu etykiety „Parc d’activité de référence” (park będący punktem odniesienia i wzorem do naśladowania dla innych).

Park naukowo-technologiczny

Park Technopole to obszar na obrzeżach miasta o powierzchni prawie 70 ha, położony w pobliżu licznych ośrodków szkoleniowych, sportowych i leczniczych. Jest on członkiem krajowych i międzynarodowych sieci promujących przedsiębiorczość, takich jak: Retis oraz EBN (Europejska Sieć Centrum Biznesu i Innowacji). Retis to francuska sieć zrzeszająca parki technologiczne, CEEI – Europejskie Centra Biznesu i Innowacji i inkubatory przedsiębiorczości. Park Technopole dysponuje pełnym zapleczem dla każdego przedsiębiorstwa o charakterze innowacyjnym, niezależnie od jego sektora działalności czy rozmiarów. Instalacja w parku pozwala firmom korzystać z potencjału naukowego i technologicznego skoncentrowanych w jednym miejscu.

Departament Aube wspiera tworzenie nowych przedsiębiorstw. Wiele gmin umożliwia nowo powstającym firmom otrzymanie pomocy rządowej. Są to na przykład:

 • dotacje na zagospodarowanie terenu dla gmin w strefie AFR (objętych pomocą regionalną)
 • czy też zwolnienia z opłaty składek socjalnych dla gmin w strefie rewitalizacji obszarów wiejskich.

Przedsiębiorstwa mogą również korzystać ze specjalnej pomocy ze strony Unii Europejskiej i jednostek terytorialnych (Regionu, Rady Generalnej, gmin).

Rolą Parku Technopole jest udostępnienie innowacyjnym przedsiębiorstwom pełnej gamy usług i udogodnień, jak również technologii i umiejętności studentów centrum uniwersyteckiego. Dni „Plug&Start” są trampoliną dla twórców innowacyjnych firm. Zespół 250 ekspertów parku Technopole mobilizuje się, aby pomóc przyszłym przedsiębiorcom w sformalizowaniu ich projektów biznesowych i uzyskaniu funduszy.

Każdy założyciel firmy może skorzystać z:

 • Porad sieci ekspertów
 • Pomocy w tworzeniu studium wykonalności
 • Inkubatora do prowadzenia niezbędnych badań
 • czy też pomocy w poszukiwaniu inwestorów…

Poza siecią osób biorących udział w tworzeniu udanych projektów, młodzi przedsiębiorcy mogą liczyć na:

 • szkółkę przedsiębiorczości z lokalami w systemie otwartej przestrzeni
 • oraz 3 hotele przedsiębiorczości oferujące przestrzenie wszystkich rodzajów i rozmiarów (biura, platformy, warsztaty i hale produkcyjne…).

Na terenie regionu znajduje się kilkanaście stref aktywności ekonomicznej, ale tylko 2 parki otrzymały etykietę „Parc d’activité de référence”.

Uniwersytet Technologiczny w Troyes

Uniwersytet Technologiczny w Troyes, założony w 1994 roku, znalazł już swoje miejsce wśród najbardziej uznanych za jakość kształcenia uczelni inżynierskich we Francji.

Znajduje się on pośród pierwszych 20 uczelni korzystających od 2009 roku z pełnej autonomii – całkowitej nowości w świecie akademickim we Francji. Politechnika Łódzka oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie są jego uczelniami partnerskimi.

Uniwersytet technologiczny to:

 • około 2400 studentów
 • Ponad 3000 absolwentów
 • 35 000 m² pomieszczeń

Oferuje on studia inżynierskie na 4 wydziałach kończące się uzyskaniem dyplomu certyfikowanego przez Komisję ds. Tytułu Inżynierskiego, studia magisterskie z 9 specjalizacjami oraz studia doktoranckie.

Atuty pedagogiczne to przede wszystkim:

 • Indywidualnie dobrany tok nauczania
 • Intensywne wymiany międzynarodowe
 • Długie staże w przedsiębiorstwach

W ciągu 5 lat studiów każdy student spędza 13 miesięcy na stażu i co najmniej 6 miesięcy poza Francją.

Uniwersytet Technologiczny popiera transfer technologii i badania prowadzone we współpracy z przedsiębiorstwami. Oddaje on do dyspozycji 7 ekip badawczych szczególnie zaangażowanych w transfer technologii oraz 2 hale przemysłowe. Został uznany przez Krajowe Centrum Badań Naukowych – CNRS. Jest również partnerem Krajowej Agencji ds. Badań Naukowych. Wraz ze swoim odpowiednikiem z Compiègne, Uniwersytet Technologiczny w Troyes jest jednym z pierwszych, który otrzymał znak firmowy Carnot będący ukoronowaniem jakości jego badań i nawiązanych partnerstw przemysłowych. Obecnie jest to ponad 3000 partnerskich przedsiębiorstw.

Sektory aktywności ekonomicznej zatrudniające absolwentów tej uczelni to w 42% sektor technologii informacyjnej i w 21% przemysł samochodowy, lotniczy, morski i kolejowy. 52% absolwentów podpisuje swoją pierwszą umowę o pracę jeszcze przed ukończeniem studiów.

Uniwersytet prowadzi badania w najważniejszych sektorach, kluczowych dla rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw, takich jak:

 • Systemy mechaniczne i inżynieria współbieżna
 • Nanotechnologie i urządzenia optyczne
 • Modelowanie i bezpieczeństwo systemów
 • Zrównoważony rozwój

Grupa ESC Troyes – innowacyjność i doskonałość

Grupa ESC Troyes jest jedną z najmłodszych szkół zarządzania we Francji. Jest laureatem nagrody „Trofeum Szkół Wyższych 2005 – 2006” w kategorii „Relacje z przedsiębiorstwami”. We współpracy z Parkiem Technopole, szkoła utworzyła katedrę „Innowacja i zarządzanie przedsiębiorczością”.

Wyższa Szkoła Informatyki SUPINFO kształci wysoko wykwalifikowanych inżynierów technologii informacji i komunikacji.

Sześć Ośrodków Szkoleniowych zapewnia szkolenia praktykantów w różnych sektorach działalności.

W ten sposób wszystkie te uczelnie przyczyniają się do zapewnienia całego wachlarza kompetentnych pracowników dla sektora ekonomicznego.

Sektor usług – branża w pełnym rozkwicie

W ciągu ostatnich lat w departamencie znacznie rozwinął się sektor usług. Bogactwo zasobów ludzkich doprowadziło do silnego rozwoju branży call center.

Oprócz tej dziedziny, sektor usług korzysta również z dynamicznego rozwoju factory outlets. Ponad 300 firm skupiło się wokół Troyes, dzięki czemu stało się ono miastem znanych marek dostępnych w atrakcyjnych cenach.

Do wielu bezpośrednich miejsc pracy dołączyły liczne posady dodatkowe (głównie w turystyce i związanych z nią usługach), generowane przez prawie 4 miliony zwiedzających rocznie.

Agencja ekonomiczna „Aube Développement”

Organizacje publiczne regionu (czyli Rada Generalna departamentu Aube, Miasto Troyes, Wspólnota Aglomeracji Troyes oraz Izba Handlowo-Przemysłowa) stworzyły wspólnie agencję ekonomiczną „Aube Développement”, by dostarczyć przedsiębiorcom skuteczne usługi dostosowane do ich potrzeb. Agencja posiada do dyspozycji szczegółowe mapy gospodarcze rejonu. Może również pomóc w opracowaniu indywidualnego biznes planu, biorąc pod uwagę dane specyficzne dla określonego sektora. W zależności od założeń technicznych, Aube Développement, we współpracy z lokalnymi partnerami, bada potrzeby co do powierzchni i infrastruktury. Na każdym poziomie jednostki terytorialnej (departament, region, państwo, Europa), przedsiębiorstwa mogą otrzymać pomoc finansową niezbędną do realizacji projektów. Aube Développement pomaga w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie (i inne formy pomocy) oraz zajmuje się procedurami administracyjnymi. Agencja pomaga również w znalezieniu mieszkania oraz zatrudnienia dla partnerów swoich pracowników. Jej rolą jest nie tylko wprowadzenie do sektora, ale również zapewnienie długofalowego wsparcia i wszelkiej niezbędnej pomocy, aby firma rozwijała się sprawnie.

Jakkolwiek aspekt ekonomiczny jest bardzo ważny, departament Aube to także przepiękne pejzaże lasów, jezior, malowniczych miasteczek i winnic. „Turystyczny Szlak Szampana” jest zaproszeniem do degustacji i spotkań z hodowcami winorośli. Liczne restauracje na gastronomicznym szlaku departamentu pozwalają odkryć regionalne wina, sery i inne wyroby. Jest tu wiele form spędzania wolnego czasu na łonie natury: od wielkich jezior i sportów wodnych, przez lasy, pola golfowe, rezerwat ptactwa, po park rozrywki Nigloland. Departament Aube to skupisko niewielkich regionów, z których każdy ma odrębny, tradycyjny styl architektoniczny. Od słynnych domów z muru pruskiego i renesansowych kamieniczek w centrum Troyes, po wiejskie domki z kamienia kredowego, wapiennego lub cegieł. Troyes, miasto Sztuki i Kultury, jest historyczną stolicą Szampanii. Centrum miasta sklasyfikowano jako „obszar chroniony”. Odbywa się tu wiele imprez kulturalnych, a w sercu miasta znajduje się doskonałe zaplecze dla potrzeb konferencji i seminariów.