19.06.2015

19.06.2015

KOMUNIKAT PRASOWY

By połączyć Bałtyk z Morzem Czarnym konieczne jest wybudowanie kanału lateralnego

W dniach 15 – 17 czerwca w Łucku (Ukraina) odbyło się spotkanie robocze ekspertów Komisji ds. Rozwoju Szlaku Wodnego E-40 łączącego Bałtyk z Morzem Czarnym. Uczestnicy spotkania doszli do wspólnego wniosku, że dla wznowienia niezawodnej żeglugi rzekami Polski, Białorusi i Ukrainy konieczna  jest budowa sztucznego kanału pomiędzy Wisłą a Kanałem Dniepro-Bużańskim.

Biegnąc przez tereny Polski, Białorusi i Ukrainy, droga wodna Е-40 łączy porty Gdańsk i Chersoń z rzekami Wisłą, poprzez Bug, Prypeć oraz Dniepr. Wprawdzie na chwilę obecną odcinek Е-40 pomiędzy Warszawą a Brześciem nie jest żeglowny, jednakże odtworzenie handlu śródlądowym szlakiem rzecznym pozwoliłoby sąsiadom realizować obrót w wysokości ponad 4 milionów ton towaru rocznie, nie mówiąc o rozwoju ośrodków logistycznych, z których ładunki można wysyłać do każdego zakątku Europy i nawet Azji.

Komisja transgraniczna, która składa się z przedstawicieli regionalnych władz, ministerstw, instytutów naukowo-badawczych, organizacji transportowych, logistycznych oraz środowiskowych trzech państw, została stworzona w 2014 roku przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach projektu „Odbudowa szlaku wodnego E-40 na odcinku Dniepr – Wisła: od strategii do planowania”.

Dzięki projektowi na początku 2015 roku rozpoczęło pracę konsorcjum międzynarodowe pod kierownictwem Instytutu Morskiego w Gdańsku (Polska), którego celem jest opracowanie optymalnego scenariusza odbudowy szlaku wodnego Е-40.

Pierwsze wyniki swojej pracy specjaliści oraz naukowcy konsorcjum przedstawili w Łucku w dniach 15-17 czerwca. Pierwotnie rozpatrywano 8 scenariuszy, w tym możliwość „wyprostowania” zbyt krętej, nieżeglownej na dzień dzisiejszy rzeki Bug pomiędzy Warszawą a Brześciem. Jednak Ministerstwo Środowiska RP oraz organizacje ekologiczne zaznaczyły krytyczną pozycję wobec takiego rozwiązania.

„Rzeka Bug w Polsce biegnie wzdłuż chronionego terenu przyrody Natura 2000. Prace na dużą skalę w obrębie rzeki mogą zakłócić istniejący ekosystem. Dlatego specjaliści uważają, że należałoby zbudować omijające połączenie pomiędzy Wisłą w Polsce a Muchawcem w Białorusi. Ostateczna wartość oraz ekologiczny wpływ takiej inwestycji pozostaje do obliczenia. Ponadto trzeba wziąć pod uwagę szereg kwestii, mających duże znaczenie dla Białorusi  i Ukrainy – takich jak zaopatrzenie przyszłego kanału w wodę oraz ewentualny wpływ intensyfikacji żeglugi na środowisko naturalne tych państw. Wnioski ekspertów konsorcjum przedstawione zostaną w listopadzie 2015 roku”, – skomentował Nikołaj Kotecki, Dyrektor Generalny Przedsiębiorstwa Unitarnego „Dniepro-Bużański Szlak Wodny”,  kierownik projektu odbudowy szlaku wodnego Е-40.

W rezultacie spotkania roboczego Komisja uzgodniła trzy realistyczne scenariusze odtworzenia żeglugi na odcinku szlaku wodnego Е-40 od Warszawy do Chersonia. Warianty odbudowy zostaną szczegółowo zbadane przez międzynarodowe konsorcjum i przedłożone w formie studium wykonalności. Jeśli statki znów zaczną kursować rzekami i kanałem pomiędzy Polską, Białorusią a Ukrainą, pozwoli to stworzyć w regionach przygranicznych nowe miejsca pracy, rozwijać produkcję oraz turystykę rzeczną. Nie należy zapominać o tym, że śródlądowy transport wodny zużywa najmniej energii oraz jest najbardziej ekologiczny w porównaniu z transportem samochodowym i kolejowym.

Aby skuteczniej poinformować społeczność, biznes oraz władze o korzyściach odbudowy szlaku wodnego Е-40, Komisja postanowiła przeprowadzić w tym roku szereg przedsięwzięć na dużą skalę. Jednym z takich przedsięwzięć jest forum adresowane do wszystkich ekologicznych organizacji społecznych oraz przedstawicieli ministerstw środowiska Białorusi, Polski oraz Ukrainy. Oczekuje się, że forum odbędzie się na początku listopada tego roku: w ramach forum ekolodzy będą mogli przedstawić oraz uzasadnić wszystkie swoje obawy oraz propozycje w kwestii odbudowy szlaku wodnego Е-40.

Szczególną uwagę należy zwrócić na popularyzację idei odbudowy szlaku wodnego Е-40 w Polsce, gdzie przeprowadzane byłyby główne prace dotyczące budowy nowego kanału. W tym celu ze strony Komisji planowane jest zorganizowanie w lipcu w Warszawie posiedzenia z udziałem ministerstw środowiska oraz ministerstw odpowiedzialnych za transport i infrastrukturę trzech państw. Również w listopadzie planuje się organizację dużej konferencji pod egidą polskich województw, usytuowanych wzdłuż szlaku wodnego Е-40.

„Pięć polskich województw (Województwo Pomorskie, Województwo Warmińsko-Mazurskie, Województwo Kujawsko-Pomorskie i Województwo Lubelskie) są sygnatariuszami Listu intencyjnego „w sprawie woli współpracy przy aktywizacji gospodarczej obszarów nadwodnych, gospodarczego wykorzystania rzek i Zalewu Wiślanego oraz reaktywowania potencjalnej Międzynarodowej Drogi Wodnej E40”. Koordynatorem działań porozumienia jest nasze województwo. Nasze działania – a uczestniczymy również w kilku innych projektach dot. wiślanej drogi wodnej – dobrze wpisują się i dopełniają przebieg MDW E40 na całym polskim odcinku i tym samym na całej drodze wodnej od Bałtyku do Morza Czarnego. Naszym celem jest sukcesywne przystosowywanie tej drogi wodnej do niezbędnych parametrów umożliwiających jej transportowe wykorzystanie, tworząc wodny pomost transportowy między dwoma biegunami Europy – oczywiście zgodnie z rygorystycznymi przepisami Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że dalsze prace nad studium wykonalności odtworzenia szlaku wodnego E-40, które zostaną zaprezentowane na kolejnym spotkaniu w Warszawie, umożliwią przygotowanie i przyjęcie dobrego dokumentu, który będzie mógł być podstawą do dalszych działań na poziomie Rządów naszych Państw i przyczyni się do rozwoju międzynarodowego transportu wodnego i gospodarczego naszych państw”, – podkreślił Stanisław Wroński, pełnomocnik Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. dróg wodnych.

Kontakty:
Andrei Rekesh, sekretarz Komisji ds. Rozwoju Szlaku Wodnego E‑40 na odcinku Dniepr-Wisła,
tel.: +375 165 30 11 76, fax: +375 165 35 16 74, kom.: +375 44 785 13 58, e-mail:
secretary@e40restoration.eu
Marina Borisowa, menadżer projektu ds. komunikacji oraz wsparcia wizualnego (fundusz „Interakcja”),
tel./fax: +375 172 37 48 40, kom.: +375 29 873 35 82, e-mail: borisova@eu-belarus.net

Za treść danej publikacji wyłączną odpowiedzialność ponosi RUEBP „Dniepro-Bużański szlak wodny” i nie może ona być traktowana jako  oficjalne stanowisko Unii Europejskiej.


Projekt “Odtworzenie szlaku wodnego E-40 na odcinku Dniepr-Wisła: od strategii do planowania


Projekt finansowany przez Unię Europejską


RUMCE «Dnepro-Bug Waterway»
Lenina Sq. 20, Pinsk, 225710, Belarus
Tel./fax: +375 (165) 35 16 74
office@dneprobug.by