Powrót do Kronika

Kronika 2007

WIZYTA PREZYDIUM SOCIETE ACADEMIQUE AUBE – TROYES W POLSCE

30 maja – 3 czerwca 2007 r.

Prezydium Stowarzyszenia Akademickiego Aube – Troyes (Region Szampanii – Arden) w osobach:

  • Pani Francoise Demesy – Prezydent Societe Academique Aube,
  • Pan Hubert Richard z małżonką – Wice-Prezydent Societe Academique Aube,
  • Pan dr Jean Paul Charlot z małżonką – Sekretarz Naukowy Societe Academique,
  • Pan Joseph Masson – członek Prezydium Societe Academique,
  • Pan Władysław Fircowicz – członek Societe Academique

gościło w Polsce na zaproszenie Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego i Lokalnego PROGRESS w Dzierdziówce.

Celem wizyty było zapoznanie się z działalnością PROGRESS w zakresie wspólnych konferencji naukowych (dwie zostały przeprowadzone w 1996r i 2006r) oraz wspólnych publikacji naukowych (wydano 2 pozycje książkowe).

Rozmawialiśmy także o współpracy i pomocy przy zbieraniu materiałów do prac magisterskich studentów Akademii Pedagogicznej w Krakowie i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, a także o współpracy i wymianie młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu z podobną szkołą w Troyes.

Omówiliśmy przygotowania do konferencji naukowej, którą planujemy odbyć w lipcu 2008r. Konferencja będzie dotyczyła problemów suplementacji żywienia ludzi i zwierząt. W trakcie wizyty Goście odwiedzili: Kraków, Wieliczkę, Oświęcim, Sandomierz, Warszawę oraz siedzibę Stowarzyszenia PROGRESS w Dzierdziówce.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 (dawny ROLNIK) w Tarnobrzegu odbyła się uroczystość wręczenia Panu Hubert Richard i Władysławowi Fircowiczowi medali Zasłużony dla Rolnictwa przyznanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wręczenia odznaczeń dokonał Pan Władysław Stępień – poseł na Sejm RP w towarzystwie Wójta Gminy Trzydnik Duży – Pana Franciszka Kwietnia i Pana Jana Ślęzaka – Prezesa Związku Producentów Buraka Cukrowego Cukrowni Ropczyce, którzy wygłosili laudacje o odznaczonych. Całość uroczystości uświetnił Zespół Pieśni i Tańca DZIKOWIANIE.

Serdeczne podziękowania pragnę złożyć w tym miejscu Pani Marzenie Jarosz – Dyrektorowi Szkoły oraz całemu gronu pedagogicznemu za fantastyczną organizację i atmosferę spotkania.


fot.1 M arzena Jarosz, Hubert Richard, Władysław Fircowicz, Francis Demesy, Pan Jean Paul Charlot, Pani Charlot, Pani Richard, Władysław Stępień, Joseph Masson


fot.2 Jan Ślęzak, Huber Richard, Władysław Stępień


fot.3 Ewelina Reguła, Władysław Fircowicz, Władysław Stępień, Jan Ślęzak, Franciszek Kwiecień


fot.4 R yszard Maj, Hubert Richard, Władysław Fircowicz, Władysław Stępień, Franciszek Kwiecień, Jan Ślęzak, Ewelina Reguła