Powrót do Publikacje

Publikacja – Tom 8

Studia Regionalne i Lokalne
Polski Południowo-Wschodniej

Lucerna w żywieniu ludzi i zwierząt

Współczesne tendencje w produkcji żywności na tle
wymogów zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Monografie i streszczenia prac pod redakcją Eugeniusza R. Grela

Tom-1