Powrót do Kronika

Kronika 2014

I
Droga wodna E40

W wyniku uzyskania grantu unijnego na przeprowadzenie prac przedprojektowych dla drogi wodnej E40 na odcinku od Dniepru do Wisły, którego współbeneficjentem jest Progress, w dniach 26-27.03.2014 r. w Brześciu została przeprowadzona Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Progress na Konferencji reprezentowali: Prof. dr hab. Zbigniew Zioło, Prof. dr hab. Michał Woźniak, Mgr Jerzy Strząska, Mgr inż. Ryszard Maj. Materiały związane z tą Konferencją są opublikowane na stronie progress-dzierdziowka.pl pod zakładką Droga wodna E40. Na Konferencji przekazaliśmy jej uczestnikom 120 egzemplarzy Tomu 11 Drogi wodne europy środkowo-wschodniej, wydanego w ramach Studiów Regionalnych i Lokalnych Polski Południowo-Wschodniej. Prezentacje Profesorów – ekspertów naszego Stowarzyszenia, spowodowały przyjęcie przez Konferencję następujących wniosków w zakresie planowania przestrzennego i rozwoju obszaru, przez który droga wodna E40 będzie przebiegać:

  • Dolny Bug poniżej Terespolu nie nadaje się do transportu wodnego w klasie IV. Wynika to z barier ekologicznych usankcjonowanych prawem oraz silnego meandrowania (na 450 metrach).
  • Zaproponowaliśmy nową trasę drogi wodnej E40 na odcinku Terespol-Dęblin w postaci kanału lateralnego w sześciu wersjach, omijających tereny konfliktowe.
  • Zwróciliśmy uwagę na niegospodarność wodą w Polsce. Droga wodna E40 musi przyczynić się do zmiany tej sytuacji.
  • Trasa kanału lateralnego Terespol-Dęblin winna implikować kolejne projekty
    – projekt Wisła 2000
    – projekt Kanał Lubelski Dęblin-Łęczna z portem dla miasta Lublina

 

II

06.05.2014 r. Opracowaliśmy propozycję koncepcji kompleksu energetyczno-agro-przetwórczego dla RIPOK Jańczyce gm. Baćkowice.

 

21.05.2014 r. II Konferencja dot. Drogi wodnej E40 w Lublinie. Z przyjemnością informuję, że Marszałek Lubelski w swoim referacie uznał nasze wnioski z Brześcia za niezbędne dla rozwoju tego regionu.

26.05.2104 r. Progress przystąpił do porozumienia w sprawie utworzenia Klastra pod nazwą Świętokrzyski klaster spożywczo-przetwórczy.  Odbyło się to na sesji Sejmiku Wojewódzkiego obradującego w Zamku Krzyż-Topór w Ujeździe.

22.08.2014 r. Wizyta w Leśmierzu razem z wójtami gmin Baćkowice i Iwaniska w sprawie instalacji do depolimeryzacji poliolefin.

23.09.2014 r. Spotkanie z Prorektorem Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. Krzysztofem Grysą w sprawie utworzenia konsorcjum dla realizacji kompleksu energetyczno-agro-przetwórczego.

24.09.2014 r. Spotkanie w Cisowie gm. Daleszyce w sprawie innowacyjnej gospodarki z władzami woj. świętokrzyskiego.

14.10.2014 r. Spotkanie w Busku-Zdroju z Panem Stanisławem Szczepaniakiem – prezesem INWEX, prof. K. Grysą, mgr D. Kotem w sprawie rozwoju koncepcji kompleksu energetyczno-agro-przetwórczego.

17.10.2014 r.07.11.2014 r. Spotkania z prof. K. Grysą na Politechnice i w RIPOK Jańczyce – temat j.w.

08.12.2014 r. Kontrola postępu prac w projekcie E40.

10.12.2014 r. Spotkanie w sprawie kompleksu z Radą Gminy Baćkowice.

16.12.2014 r. Spotkanie członków Klastru spożywczo-przetwórczego w Cisowie, gm. Daleszyce.

 

III

24.02.2015 r. Na Politechnice Świętorzyskiej w Kielcach w trakcie Konferencji poświęconej kompleksom energetyczno-agro-przetwórczym podpisano list intencyjny powołujący Konsorcjum kompleksów energetyczno-agro-przetwórczych.