Powrót do Kronika

Kronika 2017

„Człowiek rozumny przystosowuje się do świata.
Nierozumny zaś uporczywie próbuje dostosować świat do siebie.
Właśnie dlatego wszelki postęp zależy od ludzi nierozumnych.”
B.Shaw

„Rozum to tylko narzędzie w rękach marzeń. Jeśli spełnia się Twoje pragnienie, a Ty wciąż nie jesteś usatysfakcjonowany i chcesz coraz więcej, to jest bardziej niż prawdopodobne, że sprawy zaszły za daleko. Nowe marzenia nigdy nie gasną. Trudno nad nimi zapanować. Kto umie panować nad marzeniami, zapanuje nad rzeczywistością.”

Naszym marzeniem od wielu lat jest postęp technologiczny, który faworyzuje kwalifikacje i talent, we wszystkich formach. W kompleksie energetyczno-agro-przetwórczym istota sprawy dotyczy jego FUNKCJI, której celem jest wzrost PRODUKTYWNOŚCI. Kompleks energetyczno-agro-przetwórczy jest nową, poręczną formą nadania naszym zasobom ekonomicznego sensu. Potrafi realizować szybko aplikacje innowacyjne, które dają szanse na uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku, poprzez nowe produkty, nową organizację produkcji, różne synergie, korzystanie z energii odnawialnej itd. Będzie to zasadniczo różne od dotychczasowego podejścia opartego na przewadze komparatywnej, która polega na konkurencji cenami i wielkością produkcji. Takie rozumienie konkurencyjności prowadzi do ciągłego obniżania płac i dochodu rolniczego i gwarantuje jedno – że obszar nim objęty przez długi czas będzie najbiedniejszy. Realizowany zaś eksport oparty jest na ubóstwie. Takie procesy są widoczne w gospodarce żywnościowej woj. świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego (migracja młodych do miast i za granicę, starzenie się wsi, depopulacja, brak czasu na uczenie się, za dużo pracujemy – 2200h/rok w PL i 1500h/rok w Europie Zach). Od ponad 20 lat próbujemy przekonać ludzi rolniczego trudu i przetwórstwa rolniczego do wykorzystania energetyki 18 cukrowni obecnie pracujących, w sezonie poza kampanią cukrowniczą, do produkcji polskiego białka w oparciu o Lucernę siewną.

Nasza koncepcja po wieloletnich badaniach pozwoliłaby uzyskać w ciągu sezonu od maja do września (120 dni) następujące wielkości produkcji:
  • powierzchnia uprawy – ok. 40.500 ha
  • produkcja suszu paszowego lucerny o zaw. białka 15-16% – ok. 727.600 ton/rok
  • produkcja koncentratu białkowo-ksantofilowego o zaw. białka 52-55% – ok. 28.300 ton/rok
  • produkcja czystego białka – ok. 3,25 ton/1 ha

Badania przeprowadzone w Polsce w oparciu o produkt francuski zawarte są w Studia Regionalne i Lokalne Polski Południowo-Wschodniej – tom 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 i są dostępne na stronie: www.progress-dzierdziowka.pl


ROK 2017

  • W roku 2017 Cukrownia Werbkowice rozpoczęła inwestycję suszarni taśmowej dla suszenia wysłodków buraczanych a w okresie letnim do ew. suszenia zielonki lucerny.
  • 10.04.2017 r wspólnie z prof. E.R.Grelą odbyliśmy spotkanie w Warszawie z grupą biznesową z Olsztyna zainteresowaną współpracą w naszym projekcie.
  • 18.05.2017r w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich miałem spotkanie z prof. Ryszardem Kozłowskim nt. możliwości ubogacenia koncentratu PX jego walorów smakowych wybranymi ziołami.
  • 23.06.2017r w Sandomierzu w obecności prof. E.R.Greli z UP Lublin oraz prof. K.Grysy i prof. Z.Koruby z Politechniki Kieleckiej, Pana Stanisława Szczepaniaka z firmy INWEX Kielce, Pani Janiny Czwarno z firmy Cito-lab oraz zainteresowanych producentów rolnych, spotkanie poświęcone możliwości produkcji PX na obszarze wyżyny Sandomiersko-Opatowskiej.
  • 05.09.2017r w gabinecie Rektora UP Lublin, w gronie kilkunastu profesorów pod przewodnictwem prof. E.R.Greli rozmawialiśmy nt. grantu technologicznego do wykonania prototypowej linii produkcyjnej PX współpracującej z suszarnią taśmową w Cukrowni Werbkowice.