Powrót do Kronika

Kronika 2015

Rok 2015 w pracy Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego i Lokalnego PROGRESS z/s w Dzierdziówce skupiony był na kilku problemach:

I
Kontynuacja prac w Komisji ds. Rozwoju Szlaku Wodnego E-40 na odcinku Dniepr-Wisła. 

Uczestniczyliśmy w pracach 3 Konferencji Międzynarodowych, które odbyły się w Łucku, Brześciu i Lublinie. Konferencje dokonywały oceny postępu prac nad Studium Wykonalności Drogi Wodnej E-40, wykonywanej przez międzynarodowe konsorcjum, któremu przewodniczył Instytut Morski z Gdańska. Prace zakończyły się przedstawieniem raportu końcowego na Konferencji w Lublinie. Całość wykonanych opracowań znajduje się na stronie Stowarzyszenia www.progress-dzierdziowka.pl pod zakładką Droga wodna E-40 oraz w Raporcie końcowym.

Final Feasibility Study Report

II
W związku z podpisanym listem intencyjnym w dniu 24.02.2015 r. powołującym Konsorcjum kompleksów energetyczno-agro-przetwórczych dla obszaru Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki prowadziliśmy wspólnie z zainteresowanymi stronami następujące działania:

  • W kilku spotkaniach z producentami mleka z gminy Baćkowice przedstawiliśmy koncepcję grup producentów, które zajmą się produkcją mleka i jego przetworów o walorach żywności funkcjonalnej.
  • Uczestniczyliśmy w rozmowach rolników i władz gminy Baćkowice z właścicielem kopalni dolomitów, które mogą wesprzeć nasze starania poprzez wydzierżawienie terenów, na których występują wychodnie dolomitów.
  • Po kilku latach prac, wspólnie z firmą Konsultant z Pozniania mamy “policzoną” linię technologiczną do produkcji i enkapsulacji koncentratu białkowo-ksantofilowego z lucerny, wraz z możliwością uzupełniania jego składu dowolnymi mikroelementami istotnymi dla zdrowia różnych gatunków zwierząt, a w przyszłości także jako suplement dla likwidacji różnych niedoborów żywieniowych człowieka.