30.01.2015

30.01.2015

KOMUNIKAT PRASOWY

Międzynarodowe konsorcjum na czele z Instytutem Morskim z Gdańska zbada możliwość rewitalizacji drogi wodnej łączącej Bałtyk
z Morzem Czarnym

Instytut Morski z Gdańska oraz białoruskie przedsiębiorstwo „Dniepro-Bużański Szlak Wodny” (zamawiający) podpisali w Mińsku kontrakt na wykonanie studium wykonalności. Eksperci zbadają gospodarcze, techniczne, ekologiczne i inne aspekty odtworzenia szlaku wodnego E-40 pomiędzy Gdańskiem a Chersoniem. Wyniki badań zostaną zaprezentowane pod koniec 2015 roku.

W ciągu 11 mięsięcy konsorcjum dokona analizy celowości wykorzystania połączenia wodnego E-40 oraz zaproponuje trzy konkretne scenariusze jego rewitalizacji.

Wraz z Instytutem Morskim w Gdańsku konsorcjum współtworzą: Instytut Ekonomiki Przewozów i Logistyki (Niemcy), Przedsiębiorstwo Państwowe «CHERNOMORINPROEKT” (Ukraina), Europejsko-Ukraińska Agencja Biznesu i Innowacji (Niemcy) oraz Narodowa Akademia Nauk Białorusi.  Szczegółowy harmonogram prac wszystkich pięciu organizacji zostanie ustalony na spotkaniu, które odbędzie się w połowie lutego 2015 r.

Przebiegająca przez terytorium Polski, Białorusi i Ukrainy droga wodna E-40 łączy porty Gdańska i Chersonia. Szlak tworzą rzeki: Wisła, Bug, Prypeć, Dniepr. Jednakże obecnie statki nie kursują na nieżeglownym odcinku Bugu, między Warszawą a Brześciem. Na tym odcinku znajdują się tereny chronione, należące do europejskiej sieci Natura 2000. Dlatego też planowanie i budowa na tych terenach urządzeń hydrotechnicznych wymagałaby najbardziej gruntownych analiz. Proponowany ostatecznie wariant przebiegu drogi na tym odcinku będzie dopiero przedmiotem badań.

Rewitalizacja drogi wodnej E-40 pozwoliłaby na transport do 4 mln. ton towarów rocznie. Znacznie uprościłoby to wymianę handlową pomiędzy Polską, Ukrainą i Białorusią z uwagi na oszczędność paliwa i możliwość przewożenia wielkogabarytowych ładunków. Dodatkowym spodziewanym rezultatem byłoby rozwijanie nowoczesnej infrastruktury logistycznej w przygranicznych regionach trzech sąsiednich krajów.

Na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych badań, konsorcjum jako zwycięzca międzynarodowego przetargu otrzyma 493 tysiące euro. Środki na ten cel pochodzą z Unii Europejskiej w ramach projektu rewitalizacji drogi wodnej E-40. Liderem tego projektu jest białoruska spółka państwowa „Dniepro-Bużański Szlak Wodny”, natomiast stronę polską reprezentują w nim Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego i Regionalnego „Progres”.

„Ogromne doświadczenie, którym dysponują uczestnicy konsurcjum, przełoży się na otrzymanie wysokojakościowego studium. Instytut Morski w Gdańsku od ponad pięćdziesięciu lat zajmuje się badaniem transportu wodnego, a Instytut Ekonomiki Przewozów i Logistyki z sukcesem realizował zamówienia nie tylko z Europy, ale także Chin i krajów Zatoki Perskiej”, – podkreślił Nikolaj Koteckij, dyrektor przedsiębiorstwa „Dniepro-Bużański Szlak Wodny”. 

Kontakty:
Białoruś: Andrei Rekesh, sekretarz Komisji ds. Rozwoju Szlaku Wodnego E‑40 na odcinku Dniepr-Wisła,
tel.: +375 165 30 11 76, fax: +375 165 35 16 74, kom.: +375 44 785 13 58, e-mail:
secretary@e40restoration.eu
Polska: Izabela Szczęsna, pracownik ds. organizacji kontaktów zagranicznych,
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, tel./faks: +48 81 44 16 784, izabela.szczesna@lubelskie.pl

Za treść danej publikacji wyłączną odpowiedzialność ponosi RUEBP „Dniepro-Bużański szlak wodny” i nie może ona być traktowana jako  oficjalne stanowisko Unii Europejskiej.


Projekt “Odtworzenie szlaku wodnego E-40 na odcinku Dniepr-Wisła: od strategii do planowania


Projekt finansowany przez Unię Europejską


RUMCE «Dnepro-Bug Waterway»
Lenina Sq. 20, Pinsk, 225710, Belarus
Tel./fax: +375 (165) 35 16 74
office@dneprobug.by