Ryszard Maj

Author's posts

Narzędzia rozwoju departamentu Aube

WASZA STRATEGIA PROWADZI DO NAS. NARZĘDZIA ROZWOJU DEPARTAMENTU AUBE Region Szampania-Ardeny, w skład którego wchodzi miedzy innymi departament Aube, leży w północno-wschodniej części Francji, zwanej Wielkim Wschodem. Należą do niej także regiony: Burgundia, Lotaryngia, Alzacja i Franche-Comté. Region Szampania-Ardeny składa się z 4 departamentów i liczy ponad 1 300 000 mieszkańców: Ardennes Aube Marne Haute-Marne REJON PÓŁNOCNO-ZACHODNI DEPARTAMENTU AUBE To przede wszystkim logistyka i przemysł w bezpośredniej …

Kontynuuj czytanie

Polskie impresje

Rok 1996 zaznaczył się w moim życiu w specyficzny sposób. Zaczął się bardzo źle, powodem tego była kwestia osobistego zdrowia. Jako dobry wieśniak wiem, że po okresie czarnych chmur i burz nadchodzi zawsze promień słońca, który przecina te ciemne sklepienia. Tym promieniem słońca rozpraszającym nagle zasłonę niepokoju i smutku była perspektywa podróży do Polski. Kiedy takie wydarzenia nadchodzą, samopoczucie wypogadza się, a nadzieja przyśpiesza …

Kontynuuj czytanie

Zamiast motta

Nie można czerpać korzyści z kooperacyjnych wysiłków innych nie robiąc, co do nas należy. Wystarczy aby każdy należał do jakiegoś stowarzyszenia, w którym racjonalne dla niego działania spotykają się z publiczną aprobatą. Zyskujemy poczucie, że to co robimy jest wartościowe. Więzi stowarzyszenia wzmacniają szacunek do samego siebie, ponieważ zmniejszają prawdopodobieństwo porażki, a gdy do niej dojdzie – chronią przed utratą wiary w siebie. J. Rawls Teoria sprawiedliwości

Aby przewidywać przyszłość trzeba studiować świadectwa przeszłości

Historyk powinien nieustająco podejmować próby pozostania wiernym prawdzie dziejów, zapisując myśli, które podpowiada mu umysł i które wypływają z głębi jego serca. Kiedy mój przyjaciel Louis Debelle został wybrany prezesem kooperatywy rolniczej regionu Arcis-sur-Aube „La SCARA” poprosił mnie o opisanie jej dziejów. Zależało mu przede wszystkim na uświadomieniu jej historii znaczenie młodszym pokoleniom, które miały nią w przyszłości zarządzać. Nigdy nawet …

Kontynuuj czytanie

Przesłanki utworzenia Stowarzyszenia

W wyniku analizy zakładanych przemian w polityce gospodarczej Unii Europejskiej w latach 2007-2013, niezwykle ważnym zadaniem jest przebudowa istniejących do tej pory krajowych, regionalnych i lokalnych struktur społeczno-gospodarczych, zwłaszcza gospodarki rolnej, w celu dostosowania ich do zmieniających się uwarunkowań wynikających z postępujących procesów globalizującej się gospodarki. W konsekwencji współczesne procesy przebudowy polskiego rolnictwa muszą więc z jednej strony nawiązywać do specyficznych cech społeczno-gospodarczych i kulturowych poszczególnych regionów, a z drugiej do nasilającej …

Kontynuuj czytanie