Powrót do Kronika

Kronika 2006

II MIĘDZYNARODOWE POLSKO-FRANCUSKIE SEMINARIUM NAUKOWE

Trzydnik Duży, 23 września 2006 r.

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie, Komisja Nauk Ekonomicznych, Sekcja Gospodarki Przestrzennej, Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego i Lokalnego PROGRESS w Dzierdziówce, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Societe Academique Aube-Troyes, Wójt i Rda Gminy Trzydnik Duży – zorganizowali i przeprowadzili II polsko-francuskie seminarium naukowe nt:

Kierunki przebudowy gospodarstw rolnych
w świetle doświadczeń rolników francuskich

Kierownictwo naukowe seminarium objęli:

  • prof. zw. dr hab. Antoni Fajferek
  • prof. zw. dr hab. Zbigniew Zioło
  • prof. zw. dr hab. Michał Wożniak

Seminarium odbyło się w nowoczesnej hali sportowej Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Trzydniku Dużym. Uczestniczyło w nim ok.150 osób w tym pracownicy naukowi z lubelskiego
ośrodka naukowego (Prof. Eugeniusz R. Grela, Prof. dr hab. Jan Zuba), parlamentrzyści, starostowie, wójtowie, pracownicy samorządów, doradztwa rolniczego, producenci rolni, nauczyciele szkół rolniczych, młodzież klas maturalnych.

W seminarium udział wzięli i referaty wygłosili goście z Francji w osobach: Francois Fircowicz, Jacques Caillot, Alain Herbinet, Francois Doyen z małżonką.

Przedstawione wystąpienia, duża frekwencja, dyskusja oraz wypowiedzi zaproszonych gości uzasadniają organizację podobnych spotkań, ponieważ pozwalają one na bezpośrednią wymianę myśli, poglądów, metod, sposobów pracy, jej efektów i problemów z konkurencją na rynku, jakością i jej kontrolą, ekologią produkcji.

Materiałem pomocniczym do dyskusji była publikacja książkowa wydana przez PROGRESS w ramach Studiów Regionalnych i Lokalnych Polski Południowo-Wschodniej – Tom I (nakład 1000 egz.) pod tytułem: Rolnictwo departamentu Aube – rozwój i perspektywy, którą rozdano uczestnikom seminarium.

fot.1 Jacques Caillot, Alain Herbinet, łumacz, Franciszek Kwiecień, Zbigniew Zioło, Ryszard Maj, Michał Woźniak


fot.2 Władysław Fircowicz, Zbigniew Krawczyk


fot.3 Zbigniew Krawczyk, Władysław Fircowicz, Ryszard Maj, Państwo Duayen