Category: E40

Droga wodna E40

STUDIUM WYKONALNOŚCI DROGI WODNEJ E40 – raport końcowy

Prezentowane opracowanie jest raportem końcowym projektu „ODTWORZENIE SZLAKU WODNEGO E40 NA ODCINKU DNIEPR – WISŁA: OD STRATEGII DO PLANOWANIA” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-13. Program ten stanowi inicjatywę Komisji Europejskiej, mającą na celu wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych na obszarze pogranicza polsko – białorusko – ukraińskiego. Cel ten jest realizowany poprzez dofinansowywanie projektów przynoszących korzyści regionom przygranicznym. Wspomniany projekt …

Kontynuuj czytanie

18.12.2015

18.12.2015 POST RELEASE A water route between the Baltic and the Black Sea is feasible, but an environmental evaluation is needed These points were stated in a resolution adopted by the participants of the final conference of the project “Restoration of the E40 Waterway of the Dnieper-Vistula Section”. It took place in the Polish city of Lublin on …

Kontynuuj czytanie

Global Compact – „Żegluga Śródlądowa – Wisła”

PROGRAM ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA Czym jest Program Żegluga Śródlądowa? Program Żegluga Śródlądowa na lata 2015-2020, jako jeden z czterech Programów realizowanych w ramach Inicjatywy Odpowiedzialny Transport jest wyrazem działania Systemu ONZ zmierzającego do rozwoju śródlądowych dróg wodnych w ramach korytarzy transportowych w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. Kwestia ta jest niezwykle istotna dla Polski, przed którą stoją wyzwania związane, w szczególności z ratyfikowaniem Europejskiego porozumienia o głównych śródlądowych …

Kontynuuj czytanie

Opinia – droga wodna E-40

Zbigniew Zioło Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego i Lokalnego „PROGGRESS” w Dzierdziówce, Podkarpacka Szkoła Wyższa Bł. ks. W. Findysza w Jaśle 29.06.2015 Opinia dotycząca dyskusji przebiegu kanału wodnego Brześć-Wisła, jako elementu śródlądowej drogi wodnej E-40 W dotychczasowej dyskusji dotyczącej przyjęcia wariantów przebiegu kanału żeglugowego Brześć-Wisła, będącego elementem reaktywowanej drogi E-40 główna uwaga zwrócona jest na jego funkcje transportowe, ograniczająca się w zasadzie do roli tranzytowej. Tymczasem …

Kontynuuj czytanie

22.06.2015

22.06.2015 KOMUNIKAT PRASOWY A canal between Belarus and Poland has to be built in order to connect the Baltic and the Black Seas Navigation along the rivers of Poland, Belarus and Ukraine can be restored in case a new canal is built between the Vistula in Poland and the Dnieper-Bug Canal in Belarus. This was the main conclusion put …

Kontynuuj czytanie

19.06.2015

19.06.2015 KOMUNIKAT PRASOWY By połączyć Bałtyk z Morzem Czarnym konieczne jest wybudowanie kanału lateralnego W dniach 15 – 17 czerwca w Łucku (Ukraina) odbyło się spotkanie robocze ekspertów Komisji ds. Rozwoju Szlaku Wodnego E-40 łączącego Bałtyk z Morzem Czarnym. Uczestnicy spotkania doszli do wspólnego wniosku, że dla wznowienia niezawodnej żeglugi rzekami Polski, Białorusi i Ukrainy konieczna  jest budowa sztucznego kanału pomiędzy Wisłą a Kanałem Dniepro-Bużańskim. …

Kontynuuj czytanie

30.01.2015

30.01.2015 KOMUNIKAT PRASOWY Międzynarodowe konsorcjum na czele z Instytutem Morskim z Gdańska zbada możliwość rewitalizacji drogi wodnej łączącej Bałtyk z Morzem Czarnym Instytut Morski z Gdańska oraz białoruskie przedsiębiorstwo „Dniepro-Bużański Szlak Wodny” (zamawiający) podpisali w Mińsku kontrakt na wykonanie studium wykonalności. Eksperci zbadają gospodarcze, techniczne, ekologiczne i inne aspekty odtworzenia szlaku wodnego E-40 pomiędzy Gdańskiem a Chersoniem. Wyniki badań zostaną zaprezentowane pod koniec 2015 roku. …

Kontynuuj czytanie

11.11.2014

11.11.2014 KOMUNIKAT PRASOWY Projekt odtworzenia drogi wodnej E-40 został zaprezentowany w Brukseli Prezentacja odbyła się w ramach „Dni Partnerstwa Wschodniego” w stolicy Unii Europejskiej w dniach 4‑6 listopada. Organizatorem wydarzenia drugi rok z rzędu jest Dom Polski Wschodniej w Brukseli. Tegoroczna edycja „Dni Partnerstwa Wschodniego” (“The Eastern Partnership Days”) poświęcona była omówieniu przyszłego formatu inicjatywy dobrosąsiedzkiej Unii Europejskiej, obejmującej sześć krajów Azerbejdżan, …

Kontynuuj czytanie

18.06.2014

18.06.2014 POST RELEASE The project of restoration of the waterway E40 was presented in Bydgoszcz, Poland The initiative was presented by RUMCE “Dnepro-Bug Waterway” at the Second International Conference and Self-government Assembly “WaterWays Expo 2014”. The event was held in Bydgoszcz on June 10-12 and was focused on development prospects for the inland water connections  in …

Kontynuuj czytanie

18.06.2014

18.06.2014 POST RELEASE An international tender on restoration scenarios for the waterway E40 is now open Bids are to be submitted from June 13 until July 11, 2014. The winner will receive up to 493.000 Euro to prepare three feasible options how to reconstruct the water route, which is now unnavigable on the Western Bug section between Warsaw and …

Kontynuuj czytanie