Tag: Żegluga Śródlądowa

Global Compact – „Żegluga Śródlądowa – Wisła”

PROGRAM ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA Czym jest Program Żegluga Śródlądowa? Program Żegluga Śródlądowa na lata 2015-2020, jako jeden z czterech Programów realizowanych w ramach Inicjatywy Odpowiedzialny Transport jest wyrazem działania Systemu ONZ zmierzającego do rozwoju śródlądowych dróg wodnych w ramach korytarzy transportowych w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. Kwestia ta jest niezwykle istotna dla Polski, przed którą stoją wyzwania związane, w szczególności z ratyfikowaniem Europejskiego porozumienia o głównych śródlądowych …

Kontynuuj czytanie