Tag: Wisła

Global Compact – „Żegluga Śródlądowa – Wisła”

PROGRAM ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA Czym jest Program Żegluga Śródlądowa? Program Żegluga Śródlądowa na lata 2015-2020, jako jeden z czterech Programów realizowanych w ramach Inicjatywy Odpowiedzialny Transport jest wyrazem działania Systemu ONZ zmierzającego do rozwoju śródlądowych dróg wodnych w ramach korytarzy transportowych w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. Kwestia ta jest niezwykle istotna dla Polski, przed którą stoją wyzwania związane, w szczególności z ratyfikowaniem Europejskiego porozumienia o głównych śródlądowych …

Kontynuuj czytanie

Koncepcje

Poszukiwanie koncepcji bezpiecznego przeprowadzenia wysokiej wody Wisły oraz skutecznej kontroli nad zagrożeniem powodziowym w rejonie Sandomierza Wisła pod Sandomierzem Jan Kwiatkowski Polskie Towarzystwo Krajoznawcze Sandomierz 1919 Raport z prowadzonej akcji przeciwpowodziowej w maju i czerwcu 2010 r. Wariant I Ostatnie 10 lat były trudnym doświadczeniem dla mieszkańców prawobrzeżnego Sandomierza, części gminy Gorzyce i Tarnobrzega, w wyniku trzykrotnego zalania tego terenu przez wody Wisły w roku 2001 …

Kontynuuj czytanie